25
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Θεργιάκη Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΒ1 - Αίθουσες Β, Β1.101
Ώρα25/06/2019 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Θεργιάκης Κωνσταντίνος

Αριθμός Μητρώου: 2011010074

 

Θέμα

Μελέτη και κατασκευή εξαρτημάτων από έλασμα

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Νικόλαος Μπιλάλης

Πρώτο Μέλος: Αριστομένης Αντωνιάδης

Δεύτερο Μέλος: Παύλος Κουλουριδάκης

Περίληψη

 

Ελάσματα ονομάζονται τα μέταλλα που είναι προϊόν έλασης, δηλαδή λεπτές πλάκες ή αλλιώς φύλλα μετάλλου. Μέταλλα όπως ο χαλκός, το αλουμίνιο, ο χάλυβας, το τιτάνιο, υπόκεινται σε κατεργασίες ώστε να έρθουν στην τελική μορφή ενός ελάσματος. Τέτοιες μηχανικές διαμορφώσεις ελασμάτων είναι η Απότμηση, η Κάμψη και η Βαθεία Κοίλανση, οι οποίες υποστηρίζονται στα σύγχρονα λογισμικά CAD όπου και παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού του αναπτύγματος ενός ελάσματος. Με την βοήθεια τόσο των σύγχρονων αυτών λογισμικών, όσο και με των μηχανών CAM δίνεται η δυνατότητα μαζικής και αυτοματοποιημένης κατασκευής ποιοτικών ελασμάτων. Το λογισμικό NX Siemens 11 μας προσφέρει ευελιξία στη δημιουργία και απεικόνιση 3D αντικειμένων, καθώς και της σχεδίασης ελασμάτων μέσω της ειδικής κατηγορίας ‘‘Sheet Metal’’.

 

Τόπος: Αίθουσα Σχεδιαστηρίων – Κτίριο ΜΠΔ

Έναρξη: 25/06/19 - 12:00

Λήξη: 25/06/19 – 12:30

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012