25
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ Αντώρκα Αντώνη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΒ1 - Αίθουσες Β, Β1.101
Ώρα25/06/2019 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Αριθμός Μητρώου: 2012010117       

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Κατεργασία τεμαχίων με ψηφιακά καθοδηγούμενο φραιζάρισμα και χρήση λογισμικού CAD/CAM           

Τίτλος στα Αγγλικά: Manufacturing by CNC Milling and NX CAD/CAM software  

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:  ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Πρώτο Μέλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ

Δεύτερο Μέλος: ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στην παρούσα εργασία θα σχεδιαστούν σε κατάλληλο λογισμικό CAD/CAM και θα κατεργαστούν, πλήθος τεμαχίων αυξανόμενης δυσκολίας. Αρχικά, τα τεμάχια θα περιλαμβάνουν απλές εντολές προγραμματισμού σύμφωνα με τον κώδικα ISO. Στη συνέχεια, θα εκπονηθούν σχέδια και θα κατεργαστούν τεμάχια με κύκλους κατεργασίας ενώ τέλος θα γίνει κατεργασία πολυαξονικών τεμαχίων μέσω του λογισμικού CAD/CAM.

Τα τεμάχια που θα έχουν σχεδιαστεί θα κατασκευαστούν σε κέντρο κατεργασίας κυρίως με φραιζάρισμα ενώ όπου χρειασθεί θα χρησιμοποιηθεί και ο ψηφιακά καθοδηγούμενος τόρνος του Εργαστηρίου. Τα τελικά τεμάχια (3D) θα ενταχθούν σε βάση δεδομένων που πρόκειται να αναπτυχθεί στη συνέχεια. 

Για την εκπόνηση της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα CAD/CAM NX 11.0 της Siemens το οποίο διαθέτει το Εργαστήριο Μικροκοπής και Κατασκευαστικής Προσομοίωσης και τα τεμάχια θα κατεργαστούν στο ψηφιακά καθοδηγούμενο κέντρο κατεργασίας DMU50eco.  

           

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

In this work, a number of pieces of increasing difficulty will be designed in a CAD / CAM software that will be processed. Initially, the pieces will include simple programming commands according to the ISO code. Subsequently, drawings will be made and machined workpieces will be processed, while multi-axis machining will be processed through the CAD/CAM software.

The pieces that will be designed will be made in a machining center mainly with milling, and where necessary, the digital guided lathe of the Laboratory. The final pieces (3D) will be integrated into a database to be developed later.

For the work, the Siemens CAD/CAM NX 11.0 system, which features the Microprocessor and Construction Simulation Laboratory, will be used and the workpieces will be processed at the DMU50eco digital guided processing center.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 25/6/2019

Ώρα: 10:00 πμ                                    

 

​​​​​​​Χώρος εξέτασης Εξέτασης

Αίθουσα: Αίθουσα σχεδιαστηρίων του ΜΠΔ

Κτίριο: Στα Β΄ Κτίρια


 
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012