11
Σεπ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Τσατσαρούνος Στυλιανός, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ1 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ1.212
Ώρα11/09/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Τίτλος Εργασίας : 
Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτότυπου βιομετρικού γιλέκου εργασίας με δυνατότητες συλλογής δεδομένων και συνεργασίας με μη επανδρωμένα ιπτάμενα συστήματα. 

Title:
Design and implamation of a prototype biometric safety vest for data collection and collaboration with unmanned aerial vehicles. 

Εξεταστική Επιτροπή:
Παρτσινέβελος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Επιβλέπων)
Μερτίκας Στυλιανός,  Καθηγητής
Κουτρούλης Ευτύχιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περίληψη:
Η μεταλλευτική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ελληνικής οικονομίας, ταυτοχρόνα όμως χαρακτηρίζεται ως ένας εξαιρετικά επικίνδυνος κλάδος εργασίας, έχοντας υψηλό δείκτη ατυχημάτων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα σημερινά συστήματα ασφαλείας αδυνατούν να καλύψουν την ανάγκη για τον εντοπισμό κινδύνου σε πραγματικό χρόνο. Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η σχεδίαση, υλοποίηση και προγραμματισμός ενός πρωτότυπου βιομετρικού γιλέκου με ενσωματωμένους αισθητήρες (Biometric Search & Rescue Vest). Κύρια χαρακτηριστικά του βιομετρικού γιλέκου αποτελούν οι δυνατότητες που προσδίδει στο χρήστη σχετικά με τη συνεχή και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των βιομετρικών του στοιχείων, η άμεση ειδοποίηση τόσο αυτού όσο και του κέντρου ελέγχου πληροφοριών όταν η καταγραφόμενη τιμή υπερβεί τα θεσπισμένα όρια, καθώς και το χαμηλό του κόστος. Έχει τη δυνατότητα συλλογής και μετάδοσης των δεδομένων σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας με περιβάλλον διεπαφής φιλικό προς το χρήστη και σε διακομιστή, παρέχοντας τη δυνατότητα δημιουργίας του βιομετρικού προφίλ του χρήστη. Επιπροσθέτως, συλλέγει και ελέγχει περιβαλλοντικούς δείκτες που σχετίζονται με την ασφαλή εργασία ενώ ταυτόχρονα συνδυάζει και μεταδίδει τα δεδομένα πολλαπλών χρηστών χαρτογραφώντας με αυτό τον τρόπο, τις συνθήκες εργασίας της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα, με τους ενσωματωμένους αισθητήρες, παρέχει δυνατότητες μέτρησης σε πραγματικό χρόνο των καρδιακών παλμών του χρήστη, της θερμοκρασίας του, της ακριβούς τοποθεσίας του, καθώς επίσης και την παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών, όπως του διοξειδίου του άνθρακα, του μονοξειδίου του άνθρακα, του υγραερίου, και άλλων επιβλαβών χημικών στοιχείων στο περιβάλλον.
 

Στα πλαίσια της διατριβής πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του βιομετρικού γιλέκου εντός ενός λατομείου εξόρυξης αδρανών υλικών στην περιοχή του Ρεθύμνου όπου επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, με συχνό δείκτη έκθεσης σε επιβλαβή χημικά στοιχεία και σκόνη. Ως εκ τούτου, σημαντικό μέρος της εργασίας αποτελεί, η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων για την καταγραφή κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων εντός του Λατομείου κατά το ωράριο εργασίας τους, καθώς και ο συνδυασμός του
βιομετρικού γιλέκου με ταυτόχρονη χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων ρομποτικών οχήματων προσφέροντας δυνατότητες μεταφοράς ιατρικού εξοπλισμού ή φαρμάκων σε επείγουσες περιπτώσεις.
Το βιομετρικό γιλέκο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος βιομηχανιών, όπως πλατφόρμες πετρελαίου, λατομεία ορυκτών, και ορυχεία. Γενικότερα, η ιδέα του βιομετρικού γιλέκου βασίζεται στην προσπάθεια δημιουργίας ενός προσωπικού φύλακα για πολίτες κάθε ηλικίας προστατεύοντάς τους τόσο από εργασιακούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους όσο και κινδύνους της καθημερινότητας
ιδιαίτερα για ευαίσθητες ομάδες πολιτών με προβλήματα υγείας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012