04
Δεκ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ταράτσα Τατιάνας - Φωτεινής, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα04/12/2019 11:30 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Ταράτσα Τατιάνα - Φωτεινή

Αριθμός Μητρώου:              2014010019

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάπτυξη και σχεδίαση προσθετικών μελών με χρήση λογισμικού CAD/CAM NX

Τίτλος στα Αγγλικά: Development and design of prosthetic parts using a CAD/CAM NX SOFTWARE

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Μπιλάλης Ν.

Πρώτο Μέλος:            Αντωνιάδης Α.

Δεύτερο Μέλος:          Κουλουριδάκης Π.

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

 

            Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στη μοντελοποίηση και κατασκευή προσθετικών μελών, τις απαιτήσεις κατασκευής και το σκοπό τους. Αρχικά γίνεται ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη της προσθετικής, τους ανθρώπους που συνέβαλλαν στην εξέλιξη των προσθετικών μελών καθώς και στη σύγχρονη εποχή που έχει φτάσει η τεχνογνωσία και η ποιότητα καθώς και ο βαθμός λειτουργικότητάς τους. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των προσθετικών, στις ιδιότητές τους καθώς περιγράφεται και η διαδικασία κατασκευής των προσθετικών άκρων. Παράλληλα, παρουσιάζεται το σχεδιαστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε NX Siemens και γίνεται αναφορά στη λειτουργία του Wave Geometry Linker που χρησιμοποιήθηκε για τη σχεδίαση του κάτω προσθετικού άκρου. Παρουσιάζεται επίσης το κόστος αγοράς ενός προσθετικού άκρου ανάλογα με τις προδιαγραφές που έχει. Τέλος, παρουσιάζονται τα αρχικά σχέδια που έγιναν στο χαρτί καθώς και τα τελικά μοντέλα που σχεδιάστηκαν στο NX Siemens.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             4/12/2019

Ώρα:                                      11:30

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               Εργαστήριο CAD

Κτίριο:                   ………………………………………

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012