04
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Μπουρτζινάκου Παναγιώτας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα04/12/2019 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

 

 

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτα Μπουρτζινάκου

Τίτλος:Το παιχνίδι ως μέθοδος συμμετοχικού σχεδιασμού για την επίτευξη της βιωσιμότητας των πόλεων
Title:Serious games as a collaborative tool to reach sustainability in the city

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, 15.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 4ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Επικ. Καθ. :Γιαννούδης Σωκράτης (επιβλέπων)
Επικ.Καθ. :Βαζάκας Αλέξανδρος
Αναπλ. Καθ.: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος


Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά. Η κρίση που διανύουμε τα τελευταία χρόνια στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και ιδιαίτερα του περιβάλλοντος, οδήγησε στην αναθεώρηση παγιωμένων θέσεων, καθώς και την ανάληψη δράσεων από πολίτες, ευαισθητοποιημένους φορείς και κυβερνήσεις, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η άμεση σχέση της αστικής ανάπτυξης με την βιωσιμότητα της πόλης γίνεται γρήγορα σαφής. Οπότε κρίνεται αναγκαίος ο εμπλουτισμός του πολεοδομικού σχεδιασμού με καινοτόμες και εναλλακτικές λύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή όλων των πληθυσμιακών ομάδων που επηρεάζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις, στις διαδικασίες σχεδιασμού. Υπήρξε πλήθος θεωριών για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως, όμως ελάχιστα έγιναν πράξη, έτσι το αστικό παιχνίδι κλήθηκε να γεφυρώσει αυτό το χάσμα.

Το παιχνίδι γεννάται μαζί με την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους και εξελίσσεται συνεχώς μέχρι σήμερα. Χρησιμοποιήθηκε επίσημα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα στον στρατιωτικό τομέα, ενώ από τις αρχές του 20ου διαδόθηκε στους τομείς των επιχειρήσεων και της πολιτικής. Οι ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις του 21ου αιώνα οδήγησαν στην ανάγκη εύρεσης νέων λύσεων, όπως η δημιουργία των αστικών παιχνιδιών. Οι ευκαιρίες για επικοινωνία,  κινητοποίηση, ενημέρωση, ομαδική εργασία, διαπραγματεύσεις χωρίς ρίσκο, καθώς και για πειραματισμό με σκοπό την εύρεση κατάλληλης στρατηγικής, καθιστούν το παιχνίδι σημαντικό παράγοντα στον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Επιπλέον η αμφίδρομη ροή πληροφοριών, η από κοινού ανάλυση δεδομένων, η αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων, αποτελούν στοιχεία που βοηθούν τον σχεδιασμό να ανταποκριθεί στην ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα των πόλεων. Καθοριστική είναι ακόμα η συμβολή της τεχνολογίας για την ενσωμάτωση και επεξεργασία του πλήθους των δεδομένων και πληροφοριών.

Ενώ τα αστικά παιχνίδια αποτελούν αντικείμενο έρευνας στα πανεπιστήμια παγκοσμίως ήδη από την δεκαετία του 40΄, ιδιαίτερη έμφαση στη χρησιμοποίηση τους για την επίλυση των ζητημάτων της  βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, δίνεται από το 2000 και ύστερα. Στη συγκεκριμένη έρευνα, μελετάμε χαρακτηριστικά παραδείγματα παιχνιδιών της εν λόγω περιόδου, ώστε να εξαγάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την χρησιμοποίηση τους για την επίτευξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012