04
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Παυλούρου Ναταλίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα04/12/2019 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο:ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΑΥΛΟΥΡΟΥ

 

Τίτλος:Η γενεαλογία της καμπύλης στις αστικές πλατείες της Δύσης
Title:Genealogy of curve in public squares of the West

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, 4.00 μ.μ.
Κτίριο Κ4 ισόγειο

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ. Καθ.:  Αμαλία Κωτσάκη  (επιβλέπουσα)
Αναπλ. Καθ.:Νίκος Σκουτέλης 
Αναπλ. Καθ.: Δημήτρης Τσακαλάκης 


Περίληψη


Η γενεαλογία της καμπύλης στις αστικές πλατείες της Δύσης

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσης της καμπύλης για την δημιουργία αστικών πλατειών στο δυτικό κόσμο. Η περίοδος μελέτης εκτείνεται από το Μεσαίωνα έως σήμερα. Αντικείμενο της εργασίας αποτελούν πλατείες καμπύλου σχήματος, κυρίως του ευρωπαϊκού χώρου και λιγότερο του αμερικανικού. Μελετώνται επτά πλατείες στην Ιταλία, δύο στη Γαλλία, δύο στην Ισπανία, μια πλατεία στην Αγγλία, στο Βέλγιο, στην Ελλάδα και στο Ισραήλ, καθώς και τρεις πλατείες στις ΗΠΑ.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που επιχειρείται να απαντηθούν είναι τα εξής:
•Απαντάται η καμπύλη αυθύπαρκτη ή είναι αποτέλεσμα υλοποίησης προηγούμενων χαράξεων;
•Ποια είναι η σχέση μορφής και χρήσης στις καμπύλες πλατείες;      
•Ποιος ο κυρίαρχος χαρακτήρας των καμπύλων πλατειών;
•Πώς έχουν ενταχθεί στη σύγχρονη καθημερινότητα η υπό μελέτη πλατείες;

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012