04
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας Κανδηλώρου Φωτεινής -Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα04/12/2019 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο:Φωτεινή Κανδηλώρου

Τίτλος:Φιλοξενία στο όριο, προσθήκη ξενοδοχείου στο φράγμα της Σερίφου
Title :Hospitality on the border: hotel addition on the Serifos dam

 

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, 15.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 3 έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ. Καθ.:Σκουτέλης Νικόλαος(επιβλέπων)
Αναπλ.καθ.:Παρθένιος Παναγιώτης
Επικ. Καθ.:Βαζάκας Αλέξανδρος


Περίληψη

Τα φράγματα κατά κύριο λόγο τοποθετούνται σε περιοχές μεγάλης τοπιακής αξίας και η παρουσία τους τροποποιεί έντονα τον χαρακτήρα του τοπίου. Με τον ίδιο τρόπο οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αλλοιώνουν την αυθεντικότητα των οικισμών και του εύθραυστου τοπίου στο Αιγαίο. Το φράγμα που επιλέχθηκε για αυτήν την πρόταση είναι το φράγμα της Σερίφου. Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζει μία πρόταση για το πως μέσω της αρχιτεκτονικής θα μπορούσε αυτό το έργο υποδομής να επανασχεδιαστεί με σκοπό την αξιοποίηση του τόσο σε τουριστικό επίπεδο όσο και ως πόλος έλξης της τοπικής κοινωνίας.
Βασικός στόχος του σχεδιασμού ήταν ο σεβασμός και η ανάδειξη της γεωμετρίας του φράγματος, ενώ παράλληλα η προσπάθεια αποφυγής της περεταίρω αλλοίωσης του γεωγραφικού ανάγλυφου. Με βάση αυτών των παραμέτρων σχεδιάζεται μία ξενοδοχειακή μονάδα, με βοηθητικές χρήσεις, ένα κλειστό και ένα ανοιχτό αμφιθέατρο, μια πλατεία και ένα εστιατόριο. Οι χρήσεις αυτές, κάποιες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα ιδιωτικές και άλλες δημόσιες, μέσω της πλέξης τους, δημιουργούν ένα δίκτυο ανάμειξης του χρήστη του ξενοδοχείου με τον χρήστη του δημοσίου χώρου.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012