04
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Παπαχρήστου Καλλιόπης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα04/12/2019 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


Τίτλος :Η περιπλάνηση στην πόλη και η αστική εμπειρία:
Ένα [μη] προγραμματισμένο ταξίδι στην αστική σκηνή
Title: Urban experience and city wandering: an [unplanned] route to the urban scene

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, 18.00 μ.μ.
Κ4

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθ.:Τζομπανάκης Αλέξιος (επιβλέπων)
Αναπλ.Καθ.: Τσακαλάκης Δημήτριος
Επικ.καθ.: Καθηγητής Διμέλλη Δέσποινα


Περίληψη

Αφορμή της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η ιδιαίτερη ευθυμία που βρίσκω στο ‘’στριφογύρισμα’’ μέσα στην πόλη. Το αστικό τοπίο κρύβει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το οποίο το ανακαλύπτεις σταδιακά και έπειτα από άσκοπη ή και όχι, περιπλάνηση σε αυτό. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής του ανθρώπου, όχι μόνο γιατί ο άνθρωπος δραστηριοποιείται μέσα σε αυτό, αλλά γιατί  άνθρωπος και  περιβάλλον αποτελούν δυο δυνάμεις που αλληλοεπιδρούν.
Mέσω των καθημερινών διαδρομών με συγκεκριμένο σκοπό και κατεύθυνση, αλλά και με τους περιπάτους στον ελεύθερο χρόνο, εκπληρώνοντας την ανάγκη για εξερεύνηση, ανακάλυψη, περιπέτεια, οδηγήθηκα στη μελέτη της θεωρίας της περιπλάνησης, ως εργαλείο ανάγνωσης του αστικού τοπίου.
Το ενδιαφέρον της έρευνας μου εστιάζεται στην εμφάνιση του πρώτου άσκοπου περιπλανητή της πόλης[flaneur], στο περιεχόμενο της έννοιας της αστικής περιπλάνησης, στις διαφορετικές προσεγγίσεις της ιστορικά, στο πώς κάθε φορά αντιλαμβάνεται και πραγματώνεται αλλά και στις μεθόδους που επιχειρούν να αποτυπώσουν το αποτέλεσμα της ανάγνωσης και της ερμηνείας της εμπειρίας της πόλης.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012