04
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας Γιοβάνογλου Ρωξάνης- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα04/12/2019 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο: ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ

Τίτλος :Νέα διαμόρφωση της πλατείας Τάλω και συμπληρωματικές κτηριακές εγκαταστάσεις
στα Χανιά.
Title: Re-imagining Talo Square and additional building facilities in Chania".
Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019, 10.00 π.μ.
Σχεδιαστήριο 1ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ. Καθ.: Νικόλαος Σκουτέλης  (επιβλέπων)
Επικ.Καθ.:Βασιλική Γεροπάντα
Αναπλ. Καθ.:Ιωάννης Τσάρας


Περίληψη

Ο ευρύτερος χώρος των ενετικών τειχών των Χανίων αποτελεί σήμερα ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιου χώρου ιστορικής σημασίας, ο οποίος στερείται σχεδιασμού και σύνδεσης με την πόλη και τις λειτουργίες της. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί πρόταση ανάπλασης του βορειοδυτικού παραλιακού μετώπου των Χανίων, που βρίσκεται στη συνέχεια του Ενετικού λιμανιού, με σκοπό την ενεργοποίηση της περιοχής μελέτης, τη σύνδεση της με την παλιά πόλη και την περιοχή της Νέας Χώρας και την συμπλήρωση -ανάδειξη του μνημειακού συγκροτήματος των τειχών.
Πρόθεσή είναι ο σχεδιασμός να συμπληρώσει το αστικό τοπίο και να δημιουργήσει μια συμβολική συνέχεια με αυτό, να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα και να δημιουργήσει μια σειρά δημόσιων χώρων, οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν τη νέα κατάσταση. Λαμβάνοντας υπόψιν την πολιτισμική σημαντικότητα της περιοχής και του όγκου των επισκεπτών στο ιστορικό κομμάτι της πόλης, επιλέγεται τόσο η ανάπτυξη δραστηριοτήτων πολιτισμικού χαρακτήρα, όσο και η απόδοση τουριστικών χρήσεων για τους επισκέπτες της. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει την διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Τάλω και του προμαχώνα San Salvatore, τον σχεδιασμό ενός κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών, στο χώρο που βρίσκεται σήμερα η εξωτερική εγκατάσταση λουομένων του ξενοδοχείου Ξενία, και τη δημιουργία ενός θεατρικού εργαστηρίου στη συνέχεια των τειχών.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012