04
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Γιαπιτζάκη Μόνικας Καραγεώργου Αλέξανδρου - Σ χολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα04/12/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Γιαπιτζάκη Μόνικα Καραγεώργος Αλέξανδρος


Τίτλος: Δημόσιος χώρος/σφαίρα: Η διαπλοκή πραγματικού και εικονικού κόσμου
Title: Public space/sphere: The intertwining of real and virtual world

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, 13:00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 1ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθ.:Σωκράτης Γιαννούδης (επιβλέπων)
Αναπλ.Καθ:.Μουτσόπουλος Θανάσης 
Αναπλ. Καθ.:Τζομπανάκης Αλέξιος

             
Περίληψη
Η κοινωνικοοικονομική και ανθρωπολογική κρίση της εποχής έχει διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο το δημόσιο χώρο, ώστε αυτός να μοιάζει περισσότερο με σημείο μετάβασης παρά με πεδίο βίωσης της αστικής εμπειρίας ως τόπος κοινωνικών ωσμώσεων, συνευρέσεων, και διαμόρφωσης συλλογικών εμπειριών. Η μεταβολή της έννοιας του δημόσιου χώρου, και η μη σύγκλισή της με τη δημόσια σφαίρα, είναι αποτέλεσμα της σταδιακής αντικατάστασης του φυσικού και υλικού, από το ηλεκτρονικό, τεχνητό και άυλο. Η κινητικότητα είναι πλέον αυτή που χαρακτηρίζει ένα δημόσιο χώρο, υποβαθμίζοντας τη σημασία της τοπικής διαμονής, την ίδια στιγμή που η τεχνολογία εκμηδενίζει τις αποστάσεις. Η εκτεταμένη χρήση των κοινωνικών δικτύων, η εκούσια έκθεση της ιδιωτικής ζωής, η –σχεδόν- επιβολή της στο δημόσιο χώρο και στη δημόσια σφαίρα, καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην προσωπική και καθημερινή ζωή, αποτελούν ικανές συνθήκες για τη ρήξη ιδιωτικού-δημοσίου και τη σταδιακή υποβάθμιση του δεύτερου. Ο μέχρι πρότινος ρόλος του δημόσιου χώρου τίθεται υπό αμφισβήτηση, γεννώντας ερωτήματα ως προς το αν είναι ικανός να ευνοήσει την άμεση κοινωνική επαφή και πολιτική συμμετοχή. Στόχος, λοιπόν, της εργασίας είναι η αναζήτηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών εφαρμογών στη δημιουργία ενός νέου, υβριδικού αστικού περιβάλλοντος, ως προσπάθεια αντιμετώπισης της συρρίκνωσης του δημόσιου χώρου, αναλύοντας σχεδιαστικά παραδείγματα που επεδίωξαν την επανενεργοποίησή του. Αντικείμενο της έρευνας αποτελούν παραδείγματα ψηφιακών εφαρμογών που δημιουργούν ένα υβριδικό αστικό πεδίο με σύγχρονο νόημα για τη συλλογική ζωή.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012