04
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Πετούρη Ελένης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα04/12/2019 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο:Ελένη Πετούρη


Τίτλος:Αναζητώντας τη θεατρικότητα στο δημόσιο χώρο:
Τρία παραδείγματα από την Ελλάδα
Title:Searching for the theatricality in public areas:
Three samples presented in modern Greece

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, 14.00 μ.μ.
Κτίριο Κ4

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ.Καθ.: Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
Επίκ. Καθ.: Σωκράτης Γιαννούδης
Αναπλ. Καθ.: Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης


Περίληψη

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της θεατρικότητας στο δημόσιο χώρο. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζονται τρεις δημόσιοι χώροι από την Ελλάδα: η πλατεία Μοναστηρακίου στην Αθήνα, η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και τμήμα του παραποτάμιου δημόσιου χώρου στη Φλώρινα. Η επιλογή των τριών παραδειγμάτων προέκυψε με κριτήριο τη θεατρικότητά τους, έτσι όπως έχει οριστεί από τον ιστορικό Άγγελο Χανιώτη, αλλά και τη σημασία τους στον αστικό ιστό της πόλης που ανήκουν. Επιλέχθηκαν επειδή διαθέτουν μια ποικιλία χώρων, διαφορετικών αρχιτεκτονικών ποιοτήτων, που δημιουργούν το σκηνικό για την καθημερινή ζωή των πολιτών. Ενδεικτικά, η εργασία επιχειρεί να απαντήσει στο αν υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στη θεατρικότητα του δημόσιου χώρου και σε συγκεκριμένες χρήσεις που αυτός προσελκύει και πως ερμηνεύεται αυτό. Αναζητούνται, επίσης, οι αστικοί και αρχιτεκτονικοί χειρισμοί που προσδίδουν θεατρικότητα στο δημόσιο χώρο, καθώς και ο ρόλος της ροϊκότητας του δρόμου και του υδάτινου στοιχείου στην απόδοση θεατρικότητας σε αυτόν.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012