18
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κου Μπαλαμώτη Ιωάννη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων ΜΗΧΟΠ
Ώρα18/12/2019 14:00 - 15:00

Περιγραφή:


Θέμα: 
Διερεύνηση λειοτρίβησης και θείωης διαφόρων τύπων λατεριτών

Συμβουλευτική Επιτροπή:
Καθηγητής Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Σχολή ΜΗΧΟΠ (επιβλέπων)
Αν. Καθηγητής Αλεβίζος Γεώργιος, Σχολή ΜΗΧΟΠ
ΕΔΙΠ Κρητικάκη Άννα, Σχολή ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε μια διερεύνηση της λειοτρίβησης και της μετέπειτα θείωσης ελληνικών λατεριτικών δειγμάτων από τις περιοχές της Καστοριάς, της Εύβοιας και του Αγίου Ιωάννη Λοκρίδας.
Το Κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει μια εισαγωγή στα νικελιούχα μεταλλεύματα και στις χρήσεις του νικελίου.
Στο Κεφαλαίο 2 πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των τεχνολογιών παραγωγής νικελίου καθώς και μια ιστορική αναδρομή στην γένεση των λατεριτικών μεταλλευμάτων. Επίσης αναφέρονται στοιχεία για τα ελληνικά λατεριτικά κοιτάσματα από τις περιοχές των ληφθέντων δειγμάτων της εργασίας καθώς και η ορυκτολογική τους σύσταση.
Στην συνέχεια στο Κεφάλαιο 3 αναφέρεται η διαδικασία προπαρασκευής των προς ανάλυση δειγμάτων.
Το Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνει την πειραματική διαδικασία και τα βήματα που ακολουθήθηκαν στην πραγματοποίηση της θείωσης των λατεριτών.
Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτέλεσματα της πειραματικής διαδικασίας καθώς και η ερμηνεία αυτών.
Τέλος, στο Κεφάλαιο 6, αναφέρονται τα συμπεράσματα του πειραματικού μέρους και των αποτελεσμάτων καθώς και μελλοντικές προτάσεις.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012