17
Ιαν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κλαδά Ιάσων, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.007
Ώρα17/01/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Κλαδάς Ιάσων

Αριθμός Μητρώου: 2013010102

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Εξελικτικός αλγόριθμος για την ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης της απώλειας πελατών.

Τίτλος στα Αγγλικά: Evolutionary algorithm for the development of churn prediction model.

 

 Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μιχάλης Δούμπος          

Πρώτο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Δεύτερο Μέλος: Στέλιος Τσαφαράκης           

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η πρόβλεψη απώλειας αφορά τον εντοπισμό των πελατών που πρόκειται να εγκαταλείψουν τις υπηρεσίες της εταιρείας στο μέλλον καθώς και τα χαρακτηριστικά τους που καθορίζουν την συμπεριφορά αυτή. Οι εταιρίες ενδιαφέρονται για μια τέτοια ανάλυση καθώς τις περισσότερες φορές ,όπως είναι προφανές, η απόκτηση ενός νέου πελάτη κοστίζει περισσότερο από την διατήρηση ενός ήδη υπάρχοντος. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη μοντέλων μέσω εξελικτικών αλγορίθμων για την πρόβλεψη της απώλειας πελατών χρησιμοποιώντας το αρχείο δεδομένων «Telco Customer Churn dataset». Οι αλγόριθμοι αυτοί υλοποιούνται στο περιβάλλον MATLAB. Ο πιο συγκεκριμένος στόχος της εφαρμογής των αλγορίθμων αυτών και κατ’ επέκταση της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι να καθορίσει τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απώλεια των πελατών ,για το συγκεκριμένο αρχείο δεδομένων, μελετώντας το δέκα τοις εκατό των πελάτων που είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν την εταιρία.

 

      • Ημερομηνία  Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  17/01/2020

Ώρα:  11:00       

    

  • Χώρος Εξέτασης
  • Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

 

Κτίριο: Δ5

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012