Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Μαϊ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Φουντουλάκη Σύλλα - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα01/05/2020 19:00 - 20:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Δημιουργία Παρατηρητηρίου  Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού ως μέσο τουριστικής ανάπτυξης της κρητικής ενδοχώρας

Title: Establishment of tourism observatory as a means of tourist development of the Cretan hinterland"


Εξεταστική Επιτροπή

    Επίκουρη Καθηγήτρια Διμέλλη Δέσποινα (επιβλέπουσα)
    Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος
    Επίκουρη Καθηγήτρια Καραμανέα Παναγιώτα

Περίληψη

Το Παρατηρητηρίου Τουρισμού (Π.Τ.) της κρητικής ενδοχώρας θα αποτελεί ένα εργαλείο που θα επιτρέπει στους εμπλεκόμενους φορείς να σχεδιάζουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους. Καθώς δεν αρκεί μόνο η επιθυμία ή οι ρητορικές αναφορές για τους κρυμμένους θησαυρούς της ενδοχώρας, το Π.Τ.  θα επιχειρήσει να σχεδιάσει, υλοποιήσει, παρακολουθήσει, αξιολογήσει και αναδιαμορφώσει (όπου κριθεί αναγκαίο) την πολιτική του τουρισμού στις περιοχές μελέτης. Στόχος είναι η προώθηση της τουριστικής αειφορίας αλλά και μιας διαφορετικής εικόνας του νησιού, μέσα από την ανάδειξη των μοναδικών στοιχείων του τοπίου και του πολιτισμού (πυλώνων της ταυτότητας τους), όπως διαμορφώθηκαν στην πορεία τους μέσα στους αιώνες (ιστορία, παράδοση, παραγωγικές δραστηριότητες, φυσικό και δομημένο περιβάλλον).

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012