Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Μαϊ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ουαλίντ Ντάουα - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα01/05/2020 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα

 Title: The model of tourism development in Egypt and Greece, from the 1950s to the present

Εξεταστική Επιτροπή 

Καθηγητής Σκουτέλης Νικόλαος (επιβλέπων)
Επίκουρη Καθηγήτρια Διμέλλη Δέσποινα
Αναπληρωτής Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης
 

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτέλεσε μεγάλο μέρος ενός ευρύτερου προβληματισμού ο οποίος με απασχόλησε εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα με επίκεντρο το αναπτυξιακό μοντέλο του τουρισμού στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Ο τουρισμός αποτελούσε ανέκαθεν μια από τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες  βασιζόταν η ελληνική μεταπολεμική οικονομία, ενώ την ίδια βαρύτητα λαμβάνει και το μοντέλο της Αιγύπτου. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιστορική ανασκόπηση των δύο αυτών περιπτώσεων και της συγκριτικής μελέτης αυτών. Μέσα από μια ιστορική ανασκόπηση των δύο μοντέλων και των πολιτικών που εφαρμόστηκαν θα γίνει μια προσπάθεια ώστε να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με μια ορθολογικότερη στρατηγική για τον τομέα αυτόν.  Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα, όλοι οι σημαντικοί οικονομικοί κλάδοι, διήλθαν και εκείνοι κρίση. Φυσικά, αυτής της τύχης δεν θα μπορούσε να διαφύγει ο τουρισμός.
 Τα τελευταία χρόνια βέβαια λόγω των τακτικών marketing που ακολουθούνται για την προβολή της χώρας, ιδίως στο εξωτερικό, παρατηρείται σταδιακή ανάκαμψη στον κλάδο. Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι η πτωτική πορεία στα έσοδα των ελληνικών νοικοκυριών, δυστυχώς δεν επιτρέπει σε Έλληνες τουρίστες, όχι μόνο τον παρατεταμένο τουρισμό, τουλάχιστον όπως αυτός είχε λάβει τροπή τα έτη προ κρίσης, αλλά και γενικότερα τις διακοπές. Η σημασία του κλάδου των ταξιδιών και του τουρισμού για την οικονομία θα αναλυθεί διεξοδικά στην συγκεκριμένη μελέτη, ενώ θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για τα έτη που προηγήθηκαν σε διάφορα μεγέθη του τουρισμού, οπότε και θα σημειωθούν οι δείκτες μεταβολής των συγκεκριμένων μεγεθών και θα πραγματοποιηθεί η σχετική κριτική. Η μελέτη επικεντρώνεται στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου μέσα μια ιστορική ανασκόπηση αλλά και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012