Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Δρακούλη Σοφίας -Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα06/05/2020 12:30 - 13:30

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Σοφία Δρακούλη

Τίτλος: Κέντρο θεραπείας και αποκατάστασης νέων με ψυχικές ασθένειες

Title: Treatment and rehabilitation center for adolescets with mental illness

 

Εξεταστική Επιτροπή


           Αναπληρωτής Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας (επιβλέπων)

           Επίκουρος Καθηγητής Βαζάκας Αλέξανδρος

            Αναπληρωτής Καθηγητής Τσάρας Γιάννης Νίκος

 

Περίληψη

   Η εργασία αυτή αφορά στο σχεδιασμό ενός αποκαταστατικού και εμπλουτισμένου περιβάλλοντος τόσο από την οπτική της νευροεπιστήμης, όσο και της αρχιτεκτονικής, με στόχο την αύξηση της ποιότητας ζωής και τη βελτιώση της σωματικής και ψυχικής υγείας των χρηστών.
    Αθήνα δεν υπάρχει αντίστοιχος χώρος αποκατάστασης για τις ηλικίες των 16-21, οι οποίες είναι κρίσιμες για την ομαλή μετάβαση από τη νεαρή ηλικία στην ενήλικη ζωή. Το κέντρο θα αποτελεί ένα ενδιάμεσο βήμα ανάμεσα στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, προσφέροντας ασφάλεια, θεραπεία και προετοιμασία για την επανένταξη των νέων στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.
    περιοχή μελέτης βρίσκεται στην περιοχή του Παπάγου Αττικής και επιλέχθηκε λόγω της εύκολης πρόσβασης μέσω των ΜΜΜ, της αυξημένης ύπαρξης πρασίνου στην περιοχή και της ύπαρξης χώρων εκπαίδευσης σε μικρή απόσταση. Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατοικία (ενδονοσοκομειακή νοσηλεία), εξωτερικά ιατρεία και χώρο ψυχαγωγίας με στόχο την προσέλκυση των κατοίκων της περιοχής, αλλά και άλλων περιοχών στο οικόπεδο, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του στιγματισμού των πασχόντων νέων και της  ομαλής επανένταξής τους.


Λέξεις κλειδιά: θεραπεία, αποκατάσταση, ψυχικές-ασθένειες, εμπλουτισμένο-περιβάλλον, επανένταξη

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012