Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Μαϊ

Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας κου Βεκρή Νικήτα -Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: ΑΡΜΗΧ   Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα06/05/2020 13:30 - 14:30

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Νικήτας Βεκρής

 Τίτλος: Προς μια υπόσκαφη αρχιτεκτονική.Ένα δοκίμιο για τον υπόσκαφο χώρο και τα ψυχολογικά εμπόδια
 

Εξεταστική Επιτροπή

     Αναπληρωτής Καθηγητής Καθηγητής: Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
     Επόκουρος Καθηγητής Βαζάκας Αλέξανδρος
     Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χατζησάββα Δήμητρα


Περίληψη

Στην εργασία το υπόσκαφο κτίριο δεν αντιμετωπίζεται ως λύση στα συνεχώς αναδυόμενα προβλήματα της αστικής πύκνωσης και της περιβαλλοντικής κρίσης αλλά ως ευκαιρία εξερεύνησης των αρχιτεκτονικών δυνατοτήτων και των διαφόρων πλεονεκτημάτων της υπόσκαφης χρήσης. Πραγματοποιείται η επανεξέταση των σχεδιαστικών αρχών των υπόσκαφων δομών, μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Τα παραδείγματα που θα αναλυθούν μας παρέχουν τις σχεδιαστικές λύσεις που εφαρμόζονται από την προϊστορία, επαναπροσδιορίζονται και χρησιμοποιούνται στα παραδείγματα σύγχρονης υπόσκαφης αρχιτεκτονικής. Επίσης αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους ο άνθρωπος στράφηκε στο υπέδαφος αλλά και οι αρνητικοί συσχετισμοί, που προκύπτουν μέσα από τον πολιτισμό και τις αντιλήψεις της σύγχρονης κοινωνίας και τον απωθούν από τη χρήση του. Τέλος ερευνάται η ανθρωποκεντρική αρχιτεκτονική σε σχέση με τα υπόσκαφα κτίρια. Περιγράφεται πως οι χρήστες αντιλαμβάνονται τον υπόσκοφο χώρο, ποιες ιδιότητες και ποια ζητήματα προκύπτουν γύρω από αυτόν αλλά και ποιες λύσεις παρέχει ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για την αντιστάθμιση τον παραπάνω παραγόντων.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012