Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Μαϊ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Πρωτογεράκη Αθανάσιου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/05/2020 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Πρωτογεράκης  Αθανάσιος

Αριθμός Μητρώου:  2013010151       

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά :  Μοντελοποίηση ανάρτησης αυτοκινήτου με μη γραμμικό ελατήριο

Τίτλος στα Αγγλικά:     Modeling of car suspension with non linear spring

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:          καθ. Γεώργιος Σταυρουλάκης

Πρώτο Μέλος:                 καθ .Β .Μουστάκης

Δεύτερο Μέλος:   Δρ. Μαρία Μπακατσάκη   

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Στην εργασία αυτή έγινε μελέτη ελέγχου μιας ανάρτησης η οποία διαθέτει ένα μηχανισμό ο οποίος έχει τη δυνατότητα  της επιβολής της  δύναμης ελέγχου στο ελατήριο μέσω πιεζοηλεκτρικού ενεργοποιητή. Το ελατήριο που θα χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη μελέτη, θα θεωρηθεί ότι έχει μια γραμμική και μια μη γραμμική περιοχή. Το σύστημα ελέγχου υλοποιείται με χρήση τεχνικών ασαφούς λογικής. Ο ελεγκτής θα λαμβάνει μέσω αισθητήρων δεδομένα της κάθετης μετατόπισης και της ταχύτητας του οχήματος και θα παράγει την κατάλληλη δύναμη ελέγχου βάσει κάποιων λεκτικών κανόνων. Στόχος είναι να κατασκευαστεί μια διάταξη η οποία θα δίνει τις κατάλληλες τιμές για την καλύτερη όσο το δυνατόν απόσβεση των διαταραχών.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

In this thesis a suspension control   study   was conducted which has a mechanism capable of applying control force to the spring via a piezoelectric actuator. The spring used in this study will be considered to have a linear and a non-linear region. The control system is implemented using fuzzy logic techniques. The controller will receive sensor data of vertical displacement and vehicle speed and produce the appropriate control force based on some verbal rules. The aim is to construct a device that will give the appropriate values ​​for the best possible depreciation of the disturbances.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             Τρίτη  12  Μαΐου 2020

Ώρα:                                       10:00πμ

 

Χώρος Εξέτασης

H παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη .
Time: May 12, 2020 10:00 AM Athens
Join Zoom Meeting
https://tuc-gr.zoom.us/j/97259698505?pwd=bDMwanRZcWxsUjA0akRXQ2V5b1NiUT09
Meeting ID: 972 5969 8505
Password: 587734

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012