Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Φιλιππίδη Νικολέτας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/06/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ


Τίτλος: ΠΛAΣΤΙΚΟ-ΤΗΤA:
Ιδιότητες, δυνατότητες και περιβαλλοντική διάσταση
 των πλαστικών υλικών στην αρχιτεκτονική 

Title: PLASTIC-ITY:
Properties, potential and environmental dimensions 
of plastic materials in architecture

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, 11.00 π.μ.
https://tuc-gr.zoom.us/j/99915056309?pwd=TXdlWUpnY1hxcjVKSU1OOWVnUHVsUT09

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ.Καθ:  Βαζάκας Αλέξανδρος (επιβλέπων)
Καθ. :Μαραβελάκη Παγώνα - Νόνη 
Αναπλ. Καθ.: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας 

Περίληψη

Ενώ έχουν υπάρξει πολλές μεμονωμένες προσπάθειες ένταξης του πλαστικού και της πλαστικότητας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, μέχρι σήμερα το υλικό αυτό δεν έχει λάβει στην αρχιτεκτονική παραγωγή μια θέση ανάλογη με τα περισσότερο «παραδοσιακά» αρχιτεκτονικά υλικά όπως το ξύλο, το μέταλλο και το οπλισμένο σκυρόδεμα. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία πραγματεύεται το θέμα του πλαστικού στην αρχιτεκτονική και αναζητεί τα αίτια της μη διαδεδομένης χρήσης του σε αυτόν τον τομέα, αναλύοντας τις ιδιότητές του και τις δυνατότητες εφαρμογής του στον αρχιτεκτονικό και οικοδομικό τομέα. Κρίσιμο στοιχείο σε αυτήν την αναζήτηση αποτελεί η περιβαλλοντική διάσταση των πλαστικών υλικών και τα ενδεχόμενα εμπόδια που προκύπτουν από αυτή. Λύσεις σε αυτά τα εμπόδια που αναλύονται είναι η εφαρμογή ανακυκλωμένων και επαναχρησιμοποιημένων πλαστικών στην αρχιτεκτονική, καθώς και η εφαρμογή νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων των πλαστικών υλικών, τα οποία προωθούν την αρχή της βιωσιμότητας, όπως τα βιοπλαστικά.  Μέσα από όλα αυτά, διερευνάται η ύπαρξη μίας «Πλαστικής Αρχιτεκτονικής», τα χαρακτηριστικά της, η προσφορά της  στην αρχιτεκτονική σε αισθητικό και τεχνικό επίπεδο, και οι δυνατότητες μελλοντικής εξέλιξης και περεταίρω διάδοσης.


Abstract

While there have been many individual attempts to integrate plastic and plasticity into architectural design, to date this material has not received a place in architectural production analogous to the more ''traditional'' architectural materials such as wood, metal and reinforced concrete. This research paper addresses the issue of plastic in architecture and searches for the causes of its not widespread use in this field, analyzing its properties and applications in the architectural and construction sectors. A critical element in this search is the environmental dimension of plastic materials and the potential obstacles that arise from it. Solutions to these obstacles that are being analyzed are the applications of recycled and reusable plastics to architecture, as well as the application of new technological advances in plastics that promote the principle of sustainability, such as bioplastics. Through all these, is being explored the existence of a "Plastic Architecture", its features, its contribution to architecture aesthetically and technically, and the possibilities for future evolution and further growth.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012