Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας εργασίας κ.Γρηγορίου Δημητρίου κ.Σκλάβου Παναγιώτη - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/06/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο:ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τίτλος:Le cas d’un centre-ville en trouble.
Πολεοδομικές επεμβάσεις στο κέντρο των Καννών.
---
Title:The case of a troubled city centre.
Urban planning interventions in Cannes city centre.


Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, 12.00 μ.μ.
Τηλεδιάσκεψη
    https://tuc-gr.zoom.us/j/99236713477?pwd=M1VHQzByL0lYMWxDQzZEZDc3dGM2dz09                                         


Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθ.: Δέσποινα Διμέλλη (επιβλέπουσα)
Αναπλ.Καθ.:Αλέξιος Τζομπανάκης
Επίκ. Καθ.:Βασιλική Γεροπάντα

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται επεμβάσεις στην πολεοδομική δομή του κέντρου της πόλης των Καννών στη γαλλική Ριβιέρα. Ο πληθυσμός της περιοχής μελέτης κυμαίνεται περί των 70.000 ατόμων, ενώ ο πληθυσμός ολόκληρων των διοικητικών ορίων του δήμου ανέρχεται στις 174.000. Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε με κριτήριο την πολεοδομική της δυσλειτουργία, την απουσία υποδομών και τη μη επαρκή εξυπηρέτηση-κάλυψη των καθημερινών αναγκών των κατοίκων της. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, η αξιολόγηση και η πρόταση πολεοδομικών επεμβάσεων που να εντάσσονται στον υπάρχοντα πολεοδομικό ιστό με στόχο την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της. Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει τόσο την πολεοδομική ανάλυση της υπό εξέταση περιοχής, όσο και την ανάλυση του ευρύτερου πλαισίου σε επίπεδο πόλης, στο οποίο αυτή εντάσσεται. Στο στάδιο αυτό καταγράφονται τα προβλήματα, κατηγοριοποιούνται, και καταγράφονται οι στρατηγικές προθέσεις των επεμβάσεων με στόχο την εξυγίανσή τους. Το δεύτερο σκέλος σχετίζεται με τις επεμβάσεις σε πολεοδομική κλίμακα, οι οποίες αποσκοπούν στη ρύθμιση των υφιστάμενων όρων δόμησης, χρήσεων γης, δημοσίων χρήσεων, του δικτύου κίνησης, καθώς και των ελευθέρων χώρων.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012