Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κυριακοπούλου Παναγιώτας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/06/2020 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


Τίτλος:«Θεραπευτικοί κήποι και τόποι. Διάλογοι με την αρχιτεκτονική για την ίαση»
Title:"Healing gardens and spaces. Dialogues with architecture for cure"

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, 14:00 μ.μ.

https://meet.lync.com/office365.tuc.gr/akotsaki/JW5R0QAD

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ. Καθ.:Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
Επίκ. Καθ.:Κλήμης Ασλανίδης 
Επίκ.Καθ.: Παναγιώτα Καραμανέα 


Περίληψη

Στην παρούσα ερευνητική εργασία διερευνάται από την Αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, ο ρόλος των θεραπευτικών κήπων και ευρύτερα της φύσης στην αρχιτεκτονική των θεραπευτηρίων, θεωρούμενη ως συνιστώσες για την ίαση των ασθενών. Αντικείμενο της εργασίας αποτελούν οι θεραπευτικοί κήποι και τόποι σε νοσηλευτικά ιδρύματα διεθνώς από την Αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, όπως αυτοί εμφανίζονται σε κέιμενα, ζωγραφικούς πίνακες καθώς και σύγχρονα σχέδια. Μελετώντας θεραπευτικούς κήπους και τόπους της Αρχαιότητας καθώς και νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ασύλων από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διακρίνεται ο ρόλος της φύσης ως αναπόσπαστος παράγοντας στη διαδικασία της θεραπείας. Μεταπολεμικά, με τα επερχόμενα τεχνολογικά ιατρικά επιτεύγματα, ο θεραπευτικός ρόλος της φύσης στην ίαση των ασθενών μειώνεται και σταδιακά εξαφανίζεται από τους χώρους νοσηλείας, με τη θεραπεία να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ασθένεια και όχι στον ασθενή. Με σκοπό την επαναφορά ενός ολιστικού προτύπου θεραπείας, η θεραπευτική συμβολή της φύσης εμφανίζεται ξανά στα τέλη του 20ου αιώνα με προτάσεις για τον σχεδιασμό θεραπευτικών κήπων στα νοσοκομεία.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012