Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας εργασίας κ.Κωστόγιαννη Βασιλικής - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/06/2020 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Βασιλική Κωστόγιαννη


Τίτλος:Ο ιστορικός πυρήνας της Τρίπολης: η εξέλιξή του μέσα στους αιώνες και η ένταξη του παρελθόντος στη σημερινή πόλη
Title:The historic center of Tripolis : it’s evolution through the ages and the integration of the past into the present city

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2016, 16.00 μ.μ
https://tuc-gr.zoom.us/j/94627279500?pwd=Slc4NHE3c1M4bFJSMFJJdlN6RHN0UT09

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθ.:Δέσποινα Διμέλλη (επιβλέπουσα)
Επίκ.Καθ.:Βασιλική Γεροπάντα 
Αναπλ. Καθ.: Αλέξιος Τζομπανάκης 


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει σκοπό να εξετάσει την ιστορική πορεία της πόλης της Τρίπολης, από την ίδρυσή της, μέχρι σήμερα και την πολεοδομική της εξέλιξη, από τις πρώτες προσπάθειες πολεοδόμησής της μέχρι τη σύγχρονη εποχή, εστιάζοντας στον ιστορικό της πυρήνα. 
Ακόμη, επιχειρεί να διερευνήσει το ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι προσπάθειες σχεδιασμού του χώρου στη διαμόρφωση της εικόνας της πόλης σήμερα.
Αρχικά, μελετάται η ιστορική πορεία της πόλης. Ξεκινά από την ίδρυσή της τον 15ο αιώνα και εξετάζονται με χρονολογική σειρά όλες οι ιστορικές περίοδοι και τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που την καθόρισαν. 
Στη συνέχεια, μελετάται η πολεοδομική εξέλιξη της πόλης από τα πρώτα σχέδια που εκπονήθηκαν κατά τον 19ο αιώνα, μέχρι σήμερα. Εξετάζεται κάθε περίοδος, κατά την οποία εφαρμόζονται νέα σχέδια και ρυθμίσεις και παρουσιάζονται οι  μεταβολές που επηρέασαν τη δομή, τη μορφή και τη λειτουργία της πόλης, τόσο στις περιόδους της θεσμοθέτησης αυτών, όσο και σήμερα.
Τέλος, μελετώντας τον ιστορικό πυρήνα της Τρίπολης, εξετάζεται η σημερινή του μορφή, οι λόγοι και οι παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωσή του και σε ποιο βαθμό έχουν διατηρηθεί τα στοιχεία του παρελθόντος. 
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012