Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Γκάνια Ουρανίας κ.Λουλάκη Μαρίας Εμμανουέλας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/06/2020 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Γκάνια Ουρανία, Λουλάκη Μαρία-Εμμανουέλα


Τίτλος:Η βραχυχρόνια μίσθωση και η επίδραση της 
στον εξευγενισμό τουριστικών περιοχών
Title: Short-term rental and its effect on gentrifying tourist areas

Τετάρτη 03 Ιουνίου 2020, 10.00 π.μ.
https://tuc-gr.zoom.us/j/98854356214?pwd=d3c3UXBMaWVlUkI4Qit6TW1lbkRqdz09

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ.Καθ. :Δέσποινα Διμέλλη (επιβλέπουσα)
Αναπλ. Καθ.: Παναγιώτης Παρθένιος 
Αναπλ.Καθ.: Αλέξιος Τζομπανάκης 

Περίληψη

   Η ερευνητική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του εξευγενισμού ως φαινόμενο υπό το πρίσμα του υπερτουρισμού. Παράλληλα, επιχειρείται η συσχέτιση του φαινομένου με τη διάδοση της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ιδιαίτερα ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές.
  Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου του εξευγενισμού, καθώς και μελέτη που αφορά τον υπερτουρισμό. Διερευνώνται οι πολιτισμικές και κοινωνικές παράμετροι που επηρεάζουν το φαινόμενο, καθώς και η προσέγγισή του μέσω της εμπορευματοποίησης. Στόχος είναι η κατανόηση μιας νέας μορφής μίσθωσης, αυτή της βραχυχρόνιας, αλλά και η αναφορά στους κινδύνους που ενέχει για την τουριστική ανάπτυξη και την αστική λειτουργία. Κύριο ερευνητικό στοιχείο αποτελεί η δημοφιλέστερη ηλεκτρονική πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων, η Airbnb. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθεται η μελέτη αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων του ευρωπαϊκού χώρου. Ως μελέτες περίπτωσης έχουν επιλεχθεί το Παρίσι, η Βαρκελώνη και η Βενετία, καθώς και στις τρεις πόλεις ανθεί ο τουριστικός τομέας, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της εκάστοτε περιοχής και συγχρόνως παρατηρείται έντονη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης. 


Abstract 

   The purpose of the present thesis is to study the phenomenon of gentrification in view of overtourism and in relation to the growth of short-term rental in highly developed tourist areas.
   In the first chapter, the theoretical context of gentrification and overtourism is being analyzed. Subsequently, the cultural and social parameters that affect the phenomenon are being studied, as well as the approach of gentrification through commercialization. An analysis of the concepts of overtourism and sharing economy is then presented in order to understand the new form of short-term rental, which poses risks for both tourism development and the urban fabric. The main research element is the most popular short-term rental platform, Airbnb. This theoretical analysis is followed by a showcase of examples of individual European cities. As case studies, the cities of Paris, Barcelona and Venice are chosen, as they all share a highly developed tourism sector, with regard to the local conditions, as well as an intense growth of short-term rental.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012