Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μαμαλάκη Σταυρούλας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/06/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Μαμαλάκη Σταυρούλα

Τίτλος:Επιταγές για υγιεινή και το αρχιτεκτονικό τους αποτύπωμα στην εξέλιξη των λουτρών των Αθηναικών κατοικιών: 19ος αιώνας- σήμερα
Title:Demands for hygiene and their architectural footprint in the evolution of the Athenian bathrooms: 19th century- present day

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, 12.00μ.μ.
Μεσω τηλεδιάσκεψης
https://meet.lync.com/office365.tuc.gr/akotsaki/J24K5V40

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ. Καθ.:Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
Αναπλ.καθ.:Κωνσταντίνος Ουγγρίνης 
Επικ καθ. :Μαρία Μανδαλάκη 


Περίληψη

Η ακαθαρσία όπως είναι γνωστό αποτελεί ουσιαστικά αταξία. Δεν υπάρχει τίποτα το φοβερό ή παράλογο στην αποφυγή της ακαθαρσίας: πρόκειται για μια δημιουργική κίνηση, μια προσπάθεια σύνδεσης της μορφής με τη λειτουργία, μια προσπάθεια να ενοποιήσουμε την εμπειρία μας. Η αντίληψη μας για την ακαθαρσία συνδυάζει δύο πράγματα: τη φροντίδα για την υγιεινή και την τήρηση των συμβάσεων. Βέβαια, οι κανόνες υγιεινής αλλάζουν καθώς αλλάζει το επίπεδο της γνώσης μας. Στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη των λουτρών των αθηναϊκών κατοικιών απο τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Η έρευνα επικεντρώνεται στα εγχειρίδια υγιεινής που εκδίδονται μέσα σε αυτό το διάστημα στον ελλαδικό χώρο, δίνοντας βάση στους κανόνες και στις διδαχές που διαδίδονταν σχετικά με την καθαριότητα. Οι αλλαγές στους κανόνες υγιεινής που αποτυπώνονται στα σχετικά εγχειρίδια, καθώς και οι μεταβολές που πραγματοποιούνταν στην κοινωνία, οδήγησαν στη διάκριση τεσσάρων χρονικών περιόδων. Η πρώτη αφορά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η δεύτερη απο το 1900 μέχρι το 1940, η επόμενη απο το 1940 μέχρι το 1980 και η τελευταία απο την δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα. Εν συνεχεία, επιχειρείται να διελευκανθεί με ποιόν τρόπο οι κανόνες που καταγράφονταν στα τότε, ευρέως διαδεδομένα, εγχειρίδια, αντικατοπτρίζονται στα πρότυπα κατοίκησης που επικρατούσαν την εκάστοτε χρονική περίοδο στην Αθήνα, μέσω αναζήτησης, παρατήρησης και σύγκρισης αρχιτεκτονικών σχεδίων. Πραγματοποιείται ανάγνωση των χώρων του λουτρού και καταγράφεται η διατομή τους, η σχέση του με τους άλλους χώρους της κατοικίας, ο εξοπλισμός και τα υλικά που χρησιμοποιούνταν. Το πεδίο της έρευνας διευρύνεται και στον τομέα της τέχνης, αναζητώντας παραστάσεις του λουτρού, τόσο μέσω ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών, όσο και μέσω έργων τέχνης ελλήνων ζωγράφων. 


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012