Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

19
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κυριακόπουλου Κωνσταντίνου Ιάσονα, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα19/06/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους στην κατολίσθηση Vajont στην Β. Ιταλία

Εξεταστική επιτροπή:
Βαφείδης Αντώνιος Καθηγητής ΜΗΧΟΠ, Π.Κ. (Επιβλέπων)
Στειακάκης Εμμανουήλ Αν. Καθηγητής ΜΗΧΟΠ, Π.Κ.
Δρ. Κρητικάκης Γεώργιος, Ε.ΔΙ.Π. ΜΗΧΟΠ, Π.Κ.

Περίληψη:
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μοντελοποίηση της γραμμής μελέτης του Petronioetal. (2016) και η εκτέλεση πειραματικής διαδικασίας σεισμικής ανάκλασης στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Matlab. Στα πρώτα κεφάλαια περιγράφεται η περιοχή μελέτης και καλύπτεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο.
Στη συνέχεια ακολουθείται η περιγραφή της μοντελοποίησης με τη βοήθεια του προγράμματος Autocad. Από την εργασία του Petronioetal (2016) συλλέχθηκαν οι συντεταγμένες και τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία για την διαδικασία αυτή.
Αφότου δημιουργήθηκε το μοντέλο της περιοχής μελέτης εισάχθηκε στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Matlab και εκτελέστηκε το πείραμα της σεισμικής ανάκλασης. Συλλέχθηκαν τα απαραίτητα δεδομένα από τη Matlab. Δηλαδή οι χρόνοι των ανακλώμενων κυμάτων μέσω των συνθετικών δεδομένων για τις εκάστοτε σεισμικές γραμμές μελέτης.
Εν ακολουθία τα δεδομένα επεξεργάστηκαν. Έγινε εκτίμηση των μέσων τετραγωνικών ταχυτήτων VRMS με τις οποίες δημιουργήθηκε δρομοχρονικό διάγραμμα. Με τη βοήθεια του διαγράμματος αναγνωρίστηκαν τα απευθείας κύματα του πρώτου στρώματος τα οποία αποκόπηκαν για τη μείωση θορύβου στα δεδομένα.
Το επόμενο στάδιο ήταν η δημιουργία μοντέλου μέσης τετραγωνικής ταχύτητας (VRMS) ώστε να εκτελεστεί χωροθέτηση κατά Kirchhoff δεδομένων κοινής πηγής. Έτσι εξασφαλίζεται η ανακατασκευή των ανακλαστήρων και η σωστή τοποθέτησή τους. Στο πρώτο μέρος της διεργασίας εκτελούνταν χωροθέτηση των δεδομένων κοινής πηγής σε κάθε μία πηγή ξεχωριστά και στην συνέχεια υπερθέτονταν τα δεδομένα από όλες τις πηγές, με αποτέλεσμα την διαμόρφωση της χωροθετημένης σεισμικής τομής. Για την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας αναπτύχθηκε αλγόριθμος στο περιβάλλον της Matlab.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012