Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ντινάκη Χρήστου , Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως – Ανοιχτή στο κοινό – link: https://tuc-gr.zoom.us/j/93934077785?pwd=dkMyMmJGcG04cmo5bUtCM0RGYlVHQT09
Ώρα03/07/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος :  Εφαρμογές της χρήσης ιχνηθετών κατανομής στον υπολογισμό των βαθμών κορεσμού πετρελαίου - νερού ταμιευτήρων υδρογονανθράκων

Tittle : Applications of distribution tracers in estimating oil and water saturation in hydrocarbon reservoirs

Τριμελής εξεταστική Επιτροπή:
Πασαδάκης Νικόλαος Καθηγητής ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης
Βαρότσης Νικόλαος Καθηγητής ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης
Δρ. Χατζηχρήστος Χρήστος Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Δημόκριτος

Περίληψη:

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας με θέμα «Εφαρμογές της χρήσης ιχνηθετών κατανομής στον υπολογισμό των βαθμών κορεσμού πετρελαίου - νερού ταμιευτήρων υδρογονανθράκων», μελετήθηκε θεωρητικά και πρακτικά μία τεχνική υπολογισμού του βαθμού κορεσμού σε ταμιευτήρες πετρελαίου, η δοκιμή χημικής ανίχνευσης με ένα φρεάτιο (Single Well Tracer Test, SWTT).
Στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας γίνεται λεπτομερής αναφορά στον σχεδιασμό, τη λειτουργία καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις που μπορούν να εμφανιστούν σε μια SWTT. Ακόμα, παρατίθενται και ορισμένες εφαρμογές τις συγκεκριμένης δοκιμής σε συνθήκες πεδίου.
Εργαστηριακά στη συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκε η συμπεριφορά της μεθανόλης, της αιθανόλης και του αιθυλ-εστέρα σε δοκιμή SWTT. Προσδιορίστηκε εργαστηριακά η ταχύτητα της υδρόλυσης του αιθυλ-εστέρα και στη συνέχεια ο συντελεστής κατανομής του μεταξύ πετρελαϊκής και υδατικής φάσης σε συνθήκες αντίστοιχες των ταμιευτήρων πετρελαίου. Η δειγματοληψία των ιχνηθετών πραγματοποιήθηκε με την τεχνική υπερκείμενης αέριας φάσης (Headspace) και η ανάλυση σε αέριο χρωματογράφο (Gas Chromatographer, GC). Τα πειραματικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν και βρέθηκαν σε συμφωνία με αντίστοιχα βιβλιογραφικά.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012