Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κωλέτση Ευάγγελου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/07/2020 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Ευάγγελου Κωλέτση


Τίτλος:Μοντέρνες αρχιτεκτονικές «αιρέσεις»,
νεωτερικές αναζητήσεις στη νεοελληνική ναοδομία

Title:Modern "heresies" in Greek religious architecture: modernism and tradition in dialogue

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 15.00μμ
https://tucgr.zoom.us/j/94 292284298?pwd =bURaZWQ0TFo zOTZFNm5YZTF CREZ5dz09


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ.καθ.:Κωτσάκη Αμαλία
Επικ.καθ.:Ασλανίδης Κλήμης 
Αναπλ.καθ.:Τσακαλάκης Δημήτριος
    


Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής στην νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα ως ένα πεδίο ανάπτυξης διαλόγου ανάμεσα στον μοντερνισμό  και την παράδοση. Αφού αναφερθούμε συνοπτικά στις αναζητήσεις της ναοδομίας κατά τον 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου θα εστιάσουμε στην περίοδο από τον μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα. Η εργασία βασισμένη σε εκτεταμένη έρευνα,  αρχειακή, βιβλιογραφική αλλά και πεδίου,  επιχειρεί  να εντοπίσει ναούς που αναδεικνύουν προσπάθειες Eλλήνων αρχιτεκτόνων για σχεδιασμό εκκλησιών εντός του μοντέρνου παραδείγματος κι απομάκρυνσης από το βυζαντινό. 
Ποιοι Έλληνες μοντερνιστές αρχιτέκτονες ασχολήθηκαν με τη ναοδομία και σε ποια εποχή; Εντοπίζεται συγκεκριμένη εποχή ή περιοχή στην Ελλάδα όπου  η μοντέρνα ναοδομία ανθεί και πως αυτό ερμηνεύεται;  Ποιές οι καταφυγές των αρχιτεκτόνων αυτών και πώς επιχειρείται η συνομιλία με την εντόπια παράδοση; Καταφέρνουν οι ναοί αυτοί να αποδώσουν τον κοσμολογικό συμβολισμό του βυζαντινού ναού; Αφορούν κυρίως ανεγέρσεις ναών με πρωτοβουλία της Εκκλησίας της Ελλάδος ή πρωτοβουλίες άλλων  φορέων και ιδιωτών; Ποια είναι τα στοιχεία από τη βυζαντινή ναοδομία που μπόρεσαν να αφομοιωθούν στη μοντέρνα ναοδομία και πως αυτό ερμηνεύεται; Αυτά είναι κάποια από τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσει η εργασία να δώσει απαντήσεις.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012