Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κλάρου Γεωργίου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/07/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Γεώργιος Κλάρος

Τίτλος:Σχεδιασμός παράκτιων μετώπων. Οικειοποιώντας το όριο θάλασσας-πόλης 
Title:Waterfront design. Αrrogating the sea-city limit.

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, 12.00μμ
https://tucgr.zoom.us/j/7022 127012?pwd=UnF WTlVjY0FRa3FiQkl odEJwdEFQZz09 

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ.Καθ.Πανίτα Καραμανέα (επιβλέπουσα)
Αναπλ. Καθ.: Τζομπανάκης Αλέξιος  
Αναπλ. Καθ.: Τσακαλάκης Δημήτριος 


Περίληψη

  Η παρούσα ερευνητική εργασία σκοπεύει να διερευνήσει την σημασία των παράκτιων αστικών μετώπων, ως ανοικτών υπαίθριων χώρων εξαιρετικής σημασίας για την πόλη. Αρχικά, γίνεται εισαγωγή στην έννοια του τοπίου, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους συμβάλλει η αρχιτεκτονική τοπίου στο σχεδιασμό παράκτιων μετώπων. Στην συνέχεια, γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των θαλάσσιων μετώπων, και παράλληλα επιχειρείται αναφορά στην σπουδαιότητά τους για την πόλη και την εν γένει φυσιογνωμία της, καθώς και τους παράγοντες που οδήγησαν στον μετασχηματισμό τους. Επίσης, παρουσιάζονται τα μοντέλα και οι τακτικές των παρεμβάσεων, καθώς και οι συνέπειες που μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα της επέμβασης. 
  Στο κύριο μέρος της ερευνητικής, γίνεται αναλυτική περιγραφή πέντε συγκεκριμένων παραδειγμάτων, τα οποία επιλέχθηκαν επειδή παρουσιάζουν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης στην μορφολογίας της περιοχής τους. Τα πέντε αυτά παραδείγματα βρίσκονται τόσο στον Ευρωπαϊκό χώρο, όσο και σε αυτόν της Αμερικανικής ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκονται στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Νέα Υόρκη, Σιάτλ, Αθήνα και Βαρκελώνη. Η ανάλυση τους, περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία, την σχέση τους με την τοπογραφία της περιοχής, τον αστικό ιστό, καθώς και τη σχέση τους με το κλίμα και τις λειτουργίες. Μελετώντας τα παραδείγματα καταλήγουμε στα συμπεράσματα και στις κοινές σχεδιαστικές αρχές και στρατηγικές που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο σε παράκτια αστικά μέτωπα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012