Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Ραϊτσου Παναγιώτας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/07/2020 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Παναγιώτα Ραΐτσου 
 
 
Τίτλος:Βιομιμητική Αρχιτεκτονική_Achim Menges. 
Title:Βiomimetic Architecture_Achim Menges  
 
 
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, 10.00 π.μ. 
Μέσω τηλεδιάσκεψης
https://tucgr.zoom.us/j/99112 202383?pwd=VEFj dmRvK25vMGgxVj Mwcy9QYTVMZz0 9
 
Εξεταστική Επιτροπή 
 
 Αναπλ.καθ.:Ουγγρίνης Κωνσταντίνος
Επικ.Καθ.: Ασλανίδης Κλήμης
 Αναπλ.καθ.:  Τσάρας Ιωάννης                                                                                                        
 
 
Περίληψη 
 
Στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι η αποκωδικοποίηση των τεχνικών και της λογικής της φύσης και η ενσωμάτωσή τους στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Αρχικά, ορίζεται η βιομίμηση, διαχωρίζονται τα μέσα που μπορεί να βασιστεί ο σχεδιασμός, τα σχεδιαστικά εργαλεία και οι τρόποι μοντελοποίησης, και κατηγοριοποιούνται οι διαφορετικές βιομιμητικές αναζητήσεις. Έπειτα, μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή με επιλεγμένα παραδείγματα, αναφέρονται οι αρχιτέκτονες που χρησιμοποίησαν την βιομίμηση σαν συνθετικό στοιχείο στον σχεδιασμό τους, όπως και η ανάγκη για μια οικολογική προσέγγιση και στην αρχιτεκτονική. Τέλος, αποδομείται η βιομιμητική προσέγγιση του Αchim Menges και επεξηγείται η τεχνολογία που ακολουθεί για την δημιουργία καινοτόμων ερευνητικών περιπτέρων.    
 
Abstract 
 
The aim of this research is to decode natures techniques and logic and embody them to the architectural design. Firstly, the term biomimicry is defined, the means that are essential for the design process are separated, the designing tools and the ways of modeling as well as the different ways of  biomimetic searches are categorized. After a brief chronology with selected examples, the architects that used biomimicry as a basic element for their designs  are mentioned, along with the need for an ecological approach to the field of architecture as well. Lastly,  the biomimetic approach of Achim Menges is deconstruct and the building technology he uses for his innovative research pavillions is explained. 
 
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012