01
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας εργασίας κ.Φιλιππίδη Νικολέτας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/07/2020 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

Τίτλος:ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ:
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΩΝ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Title:PLASTIC ARCHITECTURE:
TECHNOLOGY AND NATURE AS TOOLS FOR DESIGNING
PRINTABLE, PARAMETRIC HOUSES

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, 17.00 μ.μ.

https://tuc-gr.zoom.us/j/99519937571?pwd=RkoxTGFNSE1tQlJyeEQwaGxyLzBXdz09

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ.Καθ.: Αλέξανδρος Βαζάκας (επιβλέπων)
Αναπλ. Καθ.:Γιάννης-Νίκος Τσάρας 
 Αναπλ. Καθ.: Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης
    


Περίληψη

Η δημιουργία αρχιτεκτονικής με την χρήση ειδικών προγραμμάτων στον υπολογιστή και τρισδιάστατης εκτύπωσης δεν αποτελεί ένα καινούριο φαινόμενο, αλλά ένα ταχεία αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο. Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός μιας πλαστικής κατοικίας με την παραπάνω μέθοδο, η οποία θα μπορεί να μεταβάλλεται και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες, έχοντας την δυνατότητα να ανακυκλωθεί και να αναδιαμορφωθεί. Συγκεκριμένα, αυτή η κατοικία σχεδιάζεται παραμετρικά μέσω παραμετρικού λογισμικού, ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων και την περιοχή στην οποία θα βρίσκεται, από την οποία καθορίζεται το κλίμα και ο προσανατολισμός. Ο σχεδιασμός δανείζεται αρχές και γεωμετρίες από τη φύση, όπως η οργανικότητα και η χρήση ελάχιστου υλικού με μέγιστη ακαμψία. Το κέλυφος της κατασκευής χαρακτηρίζεται από ενσωμάτωση χρήσεων: προστασία από το περιβάλλον και προσαρμογή σε αυτό, φέρων οργανισμός, εξαερισμός, μόνωση, σκίαση, επίπλωση. Όλα τα παραπάνω καθίστανται δυνατά χάρη στις δυνατότητες που αποκτά η αρχιτεκτονική μέσω της χωρικής εκτύπωσης με βιοπλαστικό.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012