Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας εργασίας κ.Φιλιππίδη Νικολέτας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/07/2020 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

Τίτλος:ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ:
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΩΝ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Title:PLASTIC ARCHITECTURE:
TECHNOLOGY AND NATURE AS TOOLS FOR DESIGNING
PRINTABLE, PARAMETRIC HOUSES

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, 17.00 μ.μ.

https://tuc-gr.zoom.us/j/99519937571?pwd=RkoxTGFNSE1tQlJyeEQwaGxyLzBXdz09

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ.Καθ.: Αλέξανδρος Βαζάκας (επιβλέπων)
Αναπλ. Καθ.:Γιάννης-Νίκος Τσάρας 
 Αναπλ. Καθ.: Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης
    


Περίληψη

Η δημιουργία αρχιτεκτονικής με την χρήση ειδικών προγραμμάτων στον υπολογιστή και τρισδιάστατης εκτύπωσης δεν αποτελεί ένα καινούριο φαινόμενο, αλλά ένα ταχεία αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο. Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός μιας πλαστικής κατοικίας με την παραπάνω μέθοδο, η οποία θα μπορεί να μεταβάλλεται και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες, έχοντας την δυνατότητα να ανακυκλωθεί και να αναδιαμορφωθεί. Συγκεκριμένα, αυτή η κατοικία σχεδιάζεται παραμετρικά μέσω παραμετρικού λογισμικού, ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων και την περιοχή στην οποία θα βρίσκεται, από την οποία καθορίζεται το κλίμα και ο προσανατολισμός. Ο σχεδιασμός δανείζεται αρχές και γεωμετρίες από τη φύση, όπως η οργανικότητα και η χρήση ελάχιστου υλικού με μέγιστη ακαμψία. Το κέλυφος της κατασκευής χαρακτηρίζεται από ενσωμάτωση χρήσεων: προστασία από το περιβάλλον και προσαρμογή σε αυτό, φέρων οργανισμός, εξαερισμός, μόνωση, σκίαση, επίπλωση. Όλα τα παραπάνω καθίστανται δυνατά χάρη στις δυνατότητες που αποκτά η αρχιτεκτονική μέσω της χωρικής εκτύπωσης με βιοπλαστικό.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012