01
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας εργασίας κ.Ταμπάκη Ειρήνης κ.Καμπόλη Μαρίας ελισάβετ - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/07/2020 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Ειρήνη Ταμπάκη Καμπόλη Μαρία Ελισάβετ

Τίτλος:Εμπλουτισμός του βιώματος στο σύγχρονο αστικό τοπίο των Χανίων. Ενοποίηση του δημοτικού κήπου με το πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 
Title:Enrichment of the experience in the modern urban landscape of Chania. Unification of the municipal Garden with the Peace and Friendship park

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, 16.00 μ.μ.
Μέσω τηλεδιάσκεψης
https://tuc-gr.zoom.us/j/98654112063?pwd=OUZTSVZnb3RxdU4vQTdkS1dnaGVvZz09                                                                                                                     

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ. Καθ.:Ουγγρίνης Κωνσταντίνος Επικ.καθ.:Καραμανέα Παναγιώτα(επιβλέποντες)
Αναπλ.Καθ.:Χατζησάββα Δήμητρα
Αναπλ. Καθ.:Παρθένιος Παναγιώτης

Περίληψη: Τα ζητήματα του δημόσιου χώρου στην πόλη των Χανίων και πιο συγκεκριμένα η ασυνέχεια που υπάρχει μεταξύ του δημοτικού κήπου και του πάρκου Ειρήνης και Φιλίας , δίνουν αφορμή για μία σχεδιαστική πρόταση που στοχεύει στην αρμονικότερη σύνδεση των δύο και προκύπτει με άξονα την βιωματική εμπειρία.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012