Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Ματθαίου Στυλιανής - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/07/2020 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Στυλιανή Ματθαίου


Τίτλος:Σύγχρονες Βιοκλιματικές Προσεγγίσεις της Παραδοσιακής Ισλαμικής Συσκευής Σκίασης Mashrabiya, μέσω του Παραμετρικού Σχεδιασμού.

Title:Modern Bioclimatic Approaches to the Traditional Islamic Shading System Mashrabiya through the Parametric Design
https://tuc-gr.zoom.us/j/99519937571?pwd=RkoxTGFNSE1tQlJyeEQwaGxyLzBXdz09

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 13.00μμ

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθ.: Αλέξανδρος Βαζάκας (επιβλέπων
Επικ.καθ.:Μανδαλάκη Μαρία
Αναπλ.Καθ.:Κωτσάκη Αμαλία


Περίληψη

Οι κοινωνικές και κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Ανατολή, αποτέλεσαν αίτια για την εφεύρεση του παθητικού συστήματος σκίασης που ονομάζεται “mashrabiya”. Ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός ρόλος των δαντελωτών mashrabiyas, παραμένει μέχρι και σήμερα μια σημαντική παραδοσιακή πτυχή της αρχιτεκτονικής, τόσο της Μέσης Ανατολής όσο και των ευρύτερων περιοχών. Παρ’ όλα αυτά, με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής, των κοινωνικών εθίμων, αναγκών και το υψηλό κόστος βιομηχανοποίησης των υλικών και τεχνικών των χειροποίητων mashrabiyas, τα ισλαμικά κτίρια έχουν χάσει πλέον ή αλλοιώσει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, από τις προσόψεις τους. 
Σκοπός της Διπλωματικής εργασίας είναι μέσω του Παραμετρικού Σχεδιασμού να προταθούν βιοκλιματικές σύγχρονες προσεγγίσεις της παραδοσιακής ισλαμικής συσκευής σκίασης Mashrabiya έτσι ώστε να επιλυθούν περιβαλλοντικά και σχεδιαστικά προβλήματα στην ευρύτερη αρχιτεκτονική.

Λέξεις κλειδιά: Παραμετρικός Σχεδιασμός, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, Σκίαση και Φωτισμός, Grasshopper, Honeybee & Ladybug, 

Abstract 

It is generally acknowledged that the social and climatic conditions that prevail in the East, consisted the reason for the invention of the passive shading system called “mashrabiya”. The social and environmental role of the laced mashrabiyas, remain until today an important traditional aspect of the architecture not only of the Middle East but also of the areas nearby. Nevertheless, along with the development of architecture, the social customs and traditions, the needs and the high cost of the industrialization of materials and techniques of handmade mashrabiyas, the Islamic buildings have lost or distorted this distinctive trait from their facades.
The aim of the Diploma Thesis is to propose modern bioclimatic approaches of the traditional Islamic shading system mashrabiya, through Parametric Design in order to solve environmental and design problems in the wider architecture.

Keywords: Parametric Design, Bioclimatic Architecture, Shading and Lighting, Grasshopper,
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012