Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας εργασίας κ.Γιαπιτζάκη Μόνικας κ.Καραγεώργου Αλέξανδρου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/07/2020 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Kαραγεώργος Αλέξανδρος Γιαπιτζάκη Μόνικα


Τίτλος:Οι πόλεις στο φάσμα της πανδημίας: Προσαρμογή χωρικών δομών
σε έκτατες συνθήκες.
Title:Cities in spectrum of pandemics; Adaptation of spatial structures
in emergency situations.

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, 18.00 μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Επικ.καθ.:Πανίτα Καραμανέα (επιβλέπουσα) 
Αναπλ.καθ.: Θανάσης Μουτσόπουλος 
Αναπλ.καθ.:Ιωάννης Τσάρας


Περίληψη


Στα σύγχρονα διαρκώς επεκτεινόμενα και διασυνδεδεμένα αστικά περιβάλλοντα, η εμφάνιση μιας μολυσματικής ασθένειας προκαλεί μια πραγματική απειλή για τον αστικό και κοινωνικό ιστό. Η συνθήκη πανδημίας, επηρεάζει τη χωρική υπόσταση των λειτουργιών στην πόλη, μεταβάλλοντας το ρόλο τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού χώρου. Η αδρανοποίηση του δημοσίου χώρου και η αναγκαστική μεταφορά των δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό, έφεραν στο προσκήνιο ελλείψεις που αφορούν τόσο σε αστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κατοίκησης, και δημιουργούν  την ανάγκη εύρεσης αρχιτεκτονικών λύσεων, ικανών να ανταπεξέλθουν σε ακραίες συνθήκες (π.χ. πανδημίας),  αλλά και να διαμορφώσουν χώρους που ενισχύουν την ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να απαντήσει στα εξής ερωτήματα: 
Όταν τα πλήθη δεν επιτρέπονται στους δημοσίους χώρους, πώς οι πόλεις και οι δημόσιοι χώροι αλλάζουν; 
Όταν η πρόσβαση στους χώρους πολιτισμού κρίνεται επικίνδυνη, ποια θα είναι η νέα συνθήκη για να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους; 
Όταν εκατομμύρια άτομα είναι απομονωμένα και δουλεύουν από το σπίτι, ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτό; 
Τα ερωτήματα απαντώνται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας, με τη χωρική σχεδίαση αλλά και την ψηφιακή υποστήριξη, τριών ενοτήτων σε επίπεδο γειτονιάς και συγκεκριμένα την Πλατεία-Πάρκο, το Θέατρο, και την Πολυκατοικία.  
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012