Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας εργασίας κ.Αντζουλάτου Χριστίνας κ.Κοσμίδη Μαρίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/07/2020 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Αντζουλάτου Χριστίνα 
Κοσμίδη Μαρία 
Τίτλος:“Τοπία υδαρότητας:
“Εδαφικές ενεργοποιήσεις του ρέματος
της Πικροδάφνης Αττικής”
Title:“Waterscapes: revealing the terrain
of Attica's Pikrodaphne's Stream”
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, 15.00 μ.μ  
https://tuc-gr.zoom.us/j/98932596331?pwd=MkNHa0U0N3hIZzFXbUtNTWlUay9QZz09

Εξεταστική Επιτροπή
Επικ.καθ.:Καραμανέα Παναγιώτα Αναπλ.καθ.:Τζομπανάκης Αλέξιος (επιβλέποντες)
Επικ.καθ.:Γιαννούδης Σωκράτης
Αναπλ.καθ.:Χατζησάββα Δήμητρα
Περίληψη
Κατά τον 20ο αιώνα, στα πλαίσια μιας ευρύτερης λογικής της αστικής επέκτασης, τα περισσότερα ποτάμια και ρέματα της Αττικής καταπατούνται με στόχο την ισχυρή εδραίωση της ανθρωπογενούς δραστηριότητας στο έδαφος. Κινήσεις τέτοιες θέτουν αυστηρά όρια στους φυσικούς σχηματισμούς, οι οποίοι εκφράζοντας την ακανόνιστή τους συμπεριφορά, εκτονώνονται στα τεχνητά εδάφη. Οι συμπαγείς οριοθετήσεις όντας μη ανθεκτικές στις μεταβολές που τους ασκούνται από τις φυσικές συμπεριφορές, προκαλούν από τη μια φαινόμενα πλημμύρας, κι από την άλλη υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα ρέματα της Αττικής, το ρέμα της Πικροδάφνης, μια μεγάλης κλίμακας φυσική ασυνέχεια εντός του αστικού ιστού που λειτουργεί ως ενδιαίτημα για ένα μεγάλο αριθμό ειδών χλωρίδας και πανίδας. Στόχος είναι η ενεργοποίηση και αλληλεπίδραση τεχνητών και φυσικών διεργασιών με σκοπό την διείσδυση των φυσικών μηχανισμών εντός της πόλης, με εργαλείο διαφορετικές εκφράσεις υδαρότητας. Οπότε, πεδίο μελέτης αποτελεί, η ρύθμιση επαφών διαφορετικών συμπλέξεων του τεχνητού και του φυσικού μέσα από υδαρή εδάφη. Προσεγγίζεται η έννοια του ρέματος ως μια πανταχού παρούσα υγρασία που πλάθει το έδαφος, ως ένα ενδιάμεσο τοπίο μεταξύ βουνού και θάλασσας που εκφράζει συνεχώς διαφορετικές εντάσεις του υγρού στοιχείου μέσα στο αστικό τοπίο.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012