Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

10
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Δελή Μαρίας, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως
Ώρα10/07/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος:
Χρήση πρόσθετων υλικών για την αύξηση του σημείου τήξης τεφρών παραχθέντων κατά την σύν-καύση λιγνίτη με ξυλώδη βιομάζα

Εξεταστική Επιτροπή:
Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ (Επιβλέπουσα)
Πεντάρη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ
Στρατάκης Αντώνιος, ΕΔΙΠ ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
        Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, μελετήθηκε η θερμική συμπεριφορά βιομαζικών υλικών (άγρια αγκινάρα, άχυρο σίτου, πυρήνες ροδάκινου) κατά την συν-καύση τους με λιγνίτη Μαυροπηγής. Οι χαρακτηριστικές παράμετροι καύσης των μιγμάτων του λιγνίτη και της βιομάζας προσδιορίστηκαν με θερμοβαρυτομετρική ανάλυση. Επίσης, διερευνήθηκε η μείωση της ευτηκτότητας της τέφρας με χρήση “πρόσθετων”, βωξίτη και κλινόχλωρου, μετρώντας τις χαρακτηριστικές θερμοκρασίες αρχικής παραμόρφωσης, μαλάκυνσης, ημισφαιρίου και ροής.
         Κατά την συν-καύση του λιγνίτη και της βιομάζας, ο ρυθμός καύσης αυξήθηκε, ενώ η θερμοκρασία καύσης των μιγμάτων μειώθηκε σε σχέση με αυτή του λιγνίτη. Η θερμοχημική αντιδραστικότητα των μιγμάτων ακολούθησε τη σειρά: λιγνίτης Μαυροπηγής/άχυρο σίτου> λιγνίτης Μαυροπηγής/πυρήνες ροδάκινου> λιγνίτης Μαυροπηγής/αγκινάρα. Με τη χρήση “πρόσθετων”, η αντιδραστικότητα μειώθηκε σε σχέση με τα αρχικά υλικά. Το θερμοκρασιακό εύρος τήξης της βιομάζας κυμάνθηκε από 1010 oC έως 1500oC. Στα μίγματα λιγνίτη και βιομαζικών υλικών, η θερμοκρασία ροής της τέφρας αυξήθηκε έως 40oC, σε σύγκριση με την τέφρα του λιγνίτη. Με τη χρήση “πρόσθετων”, η θερμοκρασία παραμόρφωσης της τέφρας των αρχικών δειγμάτων βιομάζας αυξήθηκε έως και 250oC περίπου και η θερμοκρασία ροής έως και 400oC περίπου. Στα μίγματα με τον λιγνίτη, ο βωξίτης και το κλινόχλωρο αύξησαν την θερμοκρασία αρχικής παραμόρφωσης και ροής της τέφρας έως και 200oC.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012