Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

10
Ιουλ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μαραγκάκη Κωνσταντίνου-Χρήστου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα10/07/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:               Μαραγκάκης Κωνσταντίνος-Χρήστος

Αριθμός Μητρώου:             2017019030

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Πολυκριτήρια Αξιολόγηση επιδόσεων αθλητικών οργανισμών. Εφαρμογή στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα Μπάσκετ.

Τίτλος στα Αγγλικά:Multicriteria evaluation of sport organisations: Application to the NBA           

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μιχάλης Δούμπος

Πρώτο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Δεύτερο Μέλος: Νικόλαος Ματσατσίνης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:     Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ασχολείται με την πολυκριτήρια αξιολόγηση των 30 ομάδων του Αμερικάνικου πρωταθλήματος μπάσκετ. Πίο συγκεκριμένα έχει γίνει συλλογή δεδομένων για την τετραετία 2016-2019 πάνω σε οικονομικά-εμπορικά στοιχεία, αλλά και αθλητικές επιδόσεις των οργανισμών του NBA. Στην συνέχεια, με εφαρμογή στην προγραμματιστική πλατφόρμα MATLAB των πολυκριτήριων μεθόδων UTA και PROMETHEE  αξιολογείται η δυναμική του κάθε οργανισμού σε αγωνιστικά, οικονομικά κριτήρια, άλλα και στη σύνθεση αυτών.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:       This master thesis deals with the multi-criteria evaluation of the 30 teams of the American Basketball Championship. More specifically, data has been collected for the four years 2016-2019 on financial-commercial data, as well as sports performance of NBA organizations. Then, by applying to the MATLAB programming platform of the multi-criteria methods UTA and PROMETHEE, the dynamics of each organization in competitive, economic criteria, but also in their composition is evaluated.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:           10/7/2020

Ώρα:                      11:00 π.μ

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/93999068750?pwd=b2wyaEpQVXo4bnJYcWFhdVQ5QnNXdz09   

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012