10
Ιουλ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μαραγκάκη Κωνσταντίνου-Χρήστου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα10/07/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:               Μαραγκάκης Κωνσταντίνος-Χρήστος

Αριθμός Μητρώου:             2017019030

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Πολυκριτήρια Αξιολόγηση επιδόσεων αθλητικών οργανισμών. Εφαρμογή στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα Μπάσκετ.

Τίτλος στα Αγγλικά:Multicriteria evaluation of sport organisations: Application to the NBA           

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μιχάλης Δούμπος

Πρώτο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Δεύτερο Μέλος: Νικόλαος Ματσατσίνης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:     Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ασχολείται με την πολυκριτήρια αξιολόγηση των 30 ομάδων του Αμερικάνικου πρωταθλήματος μπάσκετ. Πίο συγκεκριμένα έχει γίνει συλλογή δεδομένων για την τετραετία 2016-2019 πάνω σε οικονομικά-εμπορικά στοιχεία, αλλά και αθλητικές επιδόσεις των οργανισμών του NBA. Στην συνέχεια, με εφαρμογή στην προγραμματιστική πλατφόρμα MATLAB των πολυκριτήριων μεθόδων UTA και PROMETHEE  αξιολογείται η δυναμική του κάθε οργανισμού σε αγωνιστικά, οικονομικά κριτήρια, άλλα και στη σύνθεση αυτών.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:       This master thesis deals with the multi-criteria evaluation of the 30 teams of the American Basketball Championship. More specifically, data has been collected for the four years 2016-2019 on financial-commercial data, as well as sports performance of NBA organizations. Then, by applying to the MATLAB programming platform of the multi-criteria methods UTA and PROMETHEE, the dynamics of each organization in competitive, economic criteria, but also in their composition is evaluated.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:           10/7/2020

Ώρα:                      11:00 π.μ

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/93999068750?pwd=b2wyaEpQVXo4bnJYcWFhdVQ5QnNXdz09   

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012