Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

16
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μιχαλέλη Γεωργίας Ασπασίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα16/07/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:    Μιχαλέλη Γεωργία Ασπασία

Αριθμός Μητρώου:               2011010078

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Παραδείγματ επίλυσης με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων σε περιβάλλον Matlab

Τίτλος στα Αγγλικά:  Solving examples with Finite Element Analysis in Matlab

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:              Καθηγ. Σταυρουλάκης Γεώργιος

Πρώτο Μέλος:        Καθηγ. Βασίλειος Μουστάκης

Δεύτερο Μέλος:     Μαρία Μπακατσάκη  ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται οι μηχανικές ιδιότητες, ιδιοτιμές,ιδιομορφές τριών

διαφορετικών παραδειγμάτων. Ενός δικτυώματος ράβδων, ενώς πλαισίου δοκών και ενός δίσκου.

Αρχικά αναπτύσουμε τα στατικά/δυναμικά προβλήματα σε περιβάλλον Matlab και τα αναλύουμε με

την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM analysis).

 

Τα παραδείγματα μας είναι τα εξείς:

Α) Ενα δικτύωμα αποτελούμενο από 6 στοιχεία και 5 κόμβους πακτωμένο σε δύο σημεία,

Β) Ενα πλαίσιο αποτελούμενο από 8 στοιχεία και 8 κόμβους και

Γ) Ενα δίσκο όπου στο κέντρο του υπάρχει μία παραλληλόγραμη διατομή.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             …16/07/2020…

Ώρα:                                       …11:00…

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: ………………Skype for Business………………………

Κτίριο:    https://meet.lync.com/office365.tuc.gr/mariab/PN3EGPMW

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012