Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

23
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μαρίας Κοκκινάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα23/07/2020 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Μαρία Κοκκινάκη

Αριθμός Μητρώου:               2014010078

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:           Μεθευρετικός αλγόριθμος για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με παράδοση και παραλαβή προϊόντων και χρονικούς περιορισμούς

          

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Ιωάννης Μαρινάκης

Πρώτο Μέλος: Μαγδαληνή Μαρινάκη

Δεύτερο Μέλος:          Νικόλαος Ματσατσίνης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          Στη παρούσα διπλωματική εργασία επιλύεται το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με παράδοση και παραλαβή και χρονικούς περιορισμούς (Pickup and Delivery Problem with Time Windows). Δεδομένου ενός αριθμού πελατών που πρέπει να εξυπηρετηθούν και ενός συγκεκριμένου πλήθους οχημάτων τα οποία είναι διαθέσιμα ζητείται η σχεδίαση διαδρομών καθώς και η ελαχιστοποίηση του κόστους των διαδρομών υπό συγκεκριμένους περιορισμούς. Τα οχήματα θα ξεκινάνε από την αποθήκη και μετά το πέρας της κάθε διαδρομής θα επιστρέφουν σε αυτή. Κύρια μέθοδος επίλυσης του προβλήματος αποτελεί η διαδικασία τυχαιοποιημένης  άπληστης προσαρμοστικής αναζήτησης (Greedy Randomized Adaptive SearchProcedure (GRASP)), η οποία χρησιμοποιείται για την εύρεση ενός συνόλου αρχικών λύσεων. Μια δεύτερη μέθοδος δημιουργίας αρχικών λύσεων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της με τη μέθοδο GRASP, είναι η μέθοδος του πλησιέστερου γείτονα. Για την βελτίωση των αρχικών λύσεων χρησιμοποιήθηκαν οι αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης (1-0 relocate, 1-1 exchange, 2-0 opt). Το πρόβλημα επιλύθηκε σε περιβάλλον MATLAB και εφαρμόστηκε σε παραδείγματα με γνωστό αριθμό διαδρομών και βέλτιστο κόστος διαδρομών. Τέλος παρουσιάζονται συγκριτικοί  πίνακες των δύο μεθόδων με τα βέλτιστα αποτελέσματα καθώς και γραφικές αναπαραστάσεις των καλύτερων λύσεων.

    

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             23/07/2020

Ώρα:                       9:00 πμ

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/96747973536?pwd=NWtuMXd4UzM1cW9TVSt2TXBHYXpXdz09

Κτίριο:   

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012