Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Αυγ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κολαρετάκη Γεωργίου
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα06/08/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Κολαρετάκης Γεώργιος

Αριθμός Μητρώου: 2014010126         

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Στατιστική ανάλυση των προτιμήσεων των τουριστών στην Κρήτη

Τίτλος στα Αγγλικά: Statistical analysis of tourist preferences in Crete. 

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Πρώτο Μέλος:            Μιχαήλ Δούμπος

Δεύτερο Μέλος: Γεώργιος Ατσαλάκης          

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η ανάλυση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των τουριστών στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα είναι απαραίτητη τόσο για τους τοπικούς φορείς του τουρισμού, όσο και για τους κατοίκους της ώστε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται κάθε χρόνο και να προσαρμοστούν στις σημερινές ανάγκες. Σε αυτή την εργασία γίνεται αρχικά μια αξιολόγηση του brand της Ελλάδας σε σύγκριση με τον άμεσο ανταγωνισμό των χωρών της νότιας Ευρώπης με χρήση δεικτών για την υπόδειξη της υφιστάμενης θέσης της Ελλάδας.

 Έπειτα παρουσιάζεται μια ανάλυση στοιχείων του εισερχόμενου τουρισμού ανά αγορά και ανά περιφέρεια της Ελλάδας .Αναλύονται τα μεγέθη για τις επισκέψεις, τις διανυκτερεύσεις και τις εισπράξεις στην ελληνική αγορά με την βοήθεια βασικών δεικτών όπως είναι η δαπάνη ανά επίσκεψη, δαπάνη ανά διανυκτέρευση και μέση διάρκεια παραμονής κάθε επισκέπτη.

Στην συνέχεια ακολουθούν στατιστικά στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά την περιφέρεια Κρήτης  όπως τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού, τις θέσεις εργασίας που προκύπτουν ,το δυναμικό σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια  Επιπλέον οι αεροπορικές αφίξεις η κίνηση των κρουαζιερόπλοιων και ο συνολικός αριθμός επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους .

Τέλος παρουσιάζονται επιπλέον αποτελέσματα έρευνας που έγινε μέσω του εργαλείου SPSS αξιοποιώντας ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν  στο αεροδρόμιο Χανίων. Καταγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις του συνόλου των επισκεπτών και γίνονται διαχωρισμοί με βάση επιλεγμένα κριτήρια

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:           The analysis of the behavior and preferences of tourists in Crete, and in Greece in general, is necessary not only for local tourism agencies buy also for Greek residents, in order to take advantage of the opportunities presented each year and adapt to current needs. In this paper, an assessment of the Greek brand is initially made in comparison with the direct competition of the countries of southern Europe using indexes to indicate the existing position of Greece. Then, an analysis of incoming tourism data by market and by Greek region is presented. The figures for the visits, overnight stays and receipts in the Greek market are analyzed with the help of key indicators such as the cost per visit, cost per night and average stay of each visitor. Moreover, statistics that concern exclusively the region of Crete are mentioned, such as the basic sizes of inbound tourism, the resulting jobs, the potential in hotels and rooms for rent, as well as air arrivals, cruise ship traffic and the total number of visitors to museums and archeological sites. In conclusion, additional results of a survey conducted through the SPSS tool using questionnaires distributed at Chania Airport are shown. The characteristics and preferences of all the visitors are recorded and divisions are made based on selected criteria.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 06/08/2020         

Ώρα: 11:00                            

 

Link Παρουσίασης:  

https://tuc-gr.zoom.us/j/99241076420?pwd=QTZyeElPeGFYU0JhSCtISmVReFg2dz09

Password παρουσίασης:  916757

Meeting ID: 992 4107 6420

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012