Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Αυγ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Νίκης Θεοδωρίδη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα05/08/2020 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Νίκη Θεοδωρίδη

Αριθμός Μητρώου: 2012010155

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  «Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση Μηχανικών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση»

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Καθηγητής, Μουστάκης Βασίλειος        

Πρώτο Μέλος: Καθηγητής, Σταυρουλάκης Γεώργιος

Δεύτερο Μέλος: Μπακατσάκη Μαρία, ΕΔΙΠ

 

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η παρούσα εργασία έχει βασικό στόχο την ανάλυση των νέων και σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης, δίνοντας βαρύτητα στη συμβολή της άτυπης και μη-τυπικής μάθησης για την απόκτηση γνώσεων της επαγγελματικής κατηγορίας των Μηχανικών στην Ελλάδα. Ειδικότερα, γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των σημαντικότερων παιδαγωγικών προσεγγίσεων εκπαίδευσης ενηλίκων, παρουσιάζεται η σπουδαιότητα που έχει η δια βίου μάθηση στη σύγχρονη εποχή, καθώς επίσης και διάφοροι τρόποι αναγνώρισης από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από άτυπες μορφές εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της εργασίας έχει διεξαχθεί και μια εμπειρική έρευνα, στόχος της οποίας ήταν η διερεύνηση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης των Μηχανικών. Διερευνώνται επίσης, α) οι πηγές της δια βίου μάθησης είτε αυτή είναι άτυπη ή μη τυπική (βιβλιοθήκες, διαδίκτυο, τηλεόραση, hobbies, οικογένεια κ.λπ.),β) οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί κάποιος να διευρύνει τους γνωστικούς τους ορίζοντες και γ) εστιάζεται κυρίως στη χρησιμότητα του διαδικτύου για την απόκτησή τους. Τέλος, ε) διερευνάται κατά πόσο η συμπεριφορά που έχουν οι εκπαιδευόμενοι σε μια αίθουσα διδασκαλίας, σχετίζεται τόσο με την με την φιλομάθεια όσο και με τα δημογραφικά στοιχεία και τους υπόλοιπους παράγοντες της έρευνας.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

Ώρα:       10:00 π.μ

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

Σύνδεσμος: https://meet.lync.com/office365.tuc.gr/mariab/CTLUZ6O2

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012