Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

18
Αυγ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μάριου Γιανναδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα18/08/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:                  Μάριος Γιανναδάκης

Αριθμός Μητρώου:              2014010016

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα σχολών Μηχανικών»

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος

Πρώτο Μέλος:                        Καθηγητής Ευάγγελος Γρηγορούδης

Δεύτερο Μέλος:          Δρ. Ευαγγελία Κρασαδάκη

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: 

            Το παρόν Επιχειρηματικό Σχέδιο αποσκοπεί, στην τεκμηριωμένη ανάλυση και παρουσίαση της παρούσας κατάστασης, στηριζόμενη στις αναλύσεις εξωγενών (ανταγωνιστικά προγράμματα, αγορά, κατηγορίες σπουδαστών) και ενδογενών (πόροι, υπηρεσίες, προοπτικές) παραγόντων των ΠΜΣ.

            Στα επόμενα κεφάλαια, παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή και η ανάλυση (εσωτερική, εξωτερική και SWOT) κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος που καλύπτει η σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, για την πλήρη κατανόηση και ενημέρωση ενδιαφερόμενων σπουδαστών και αναγνωστών του Business Plan.

            Στην συνέχεια, καθορίζονται οι στόχοι και οι τρόποι επίτευξης ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με την εφαρμογή πλάνου Μάρκετινγκ (Marketing Plan).

            Τέλος, συγκροτείται η Οικονομική Ανάλυση (Δαπάνες, Σενάρια, Παραδοχές), εκτιμώντας την οικονομική εξέλιξη κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος της σχολής έως το έτος 2023-24, με κύριο σκοπό την επιτυχή συνέχιση λειτουργίας και ανάπτυξης τους.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             18/08/2020

Ώρα:                                      11:00 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://join.skype.com/mlQo6fsyae2j

Κτίριο:    Skype

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012