Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Αυγ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ιωάννη Πουλάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/08/2020 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:       Ιωάννης Πουλάκης

Αριθμός Μητρώου: 2012010154

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Μελέτη δειγματοληπτικών σχεδίων με χρήση ασαφούς λογικής

Τίτλος στα Αγγλικά:  Study of fuzzy sampling plans

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Γρηγορούδης Ευάγγελος

Πρώτο Μέλος: Κουϊκόγλου Βασίλειος

Δεύτερο Μέλος: Ιωαννίδης Ευστράτιος

 

Περίληψη

Ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (SQC-Statistical Quality Control) είναι μια από τις πιο γνωστές εφαρμογές των στατιστικών μεθόδων και αποτελεί μια από τις κύριες τεχνικές για τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Μια από τις τρεις μεθοδολογίες του SQC, στην οποία και επικεντρώνεται η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, είναι ο έλεγχος αποδοχής ή δειγματοληπτικά σχέδια (acceptance sampling). Σκοπός της μεθόδου αυτής είναι ο διαχωρισμός παρτίδων προϊόντων σε αποδεκτές και απορριπτέες, ανεξάρτητα από τις δράσεις ή ενέργειες βελτίωσης/επανόρθωσης που πραγματοποιούνται στη συνέχεια. Στην περίπτωση των απλών δειγματοληπτικών σχεδίων, ο σχεδιασμός των πλάνων μέσω των οποίων πραγματοποιείται η δειγματοληψία βασίζεται σε δύο παραμέτρους: στο μέγεθος δείγματος n και τον αριθμό αποδοχής c . Η επιλογή των παραμέτρων αυτών γίνεται με την χρήση στατιστικών ή οικονομικών κριτηρίων, όπως τα επίπεδα ποιότητας του παραγωγού  και καταναλωτή , καθώς και τα αντίστοιχα ρίσκα του παραγωγού α και καταναλωτή β. Στην πράξη είναι αρκετά δύσκολο ή δεν έχει νόημα τόσο για τον παραγωγό, όσο και για τον καταναλωτή να καθορίσει με ακρίβεια τα κριτήρια αυτά, καθώς επηρεάζονται από μεταβλητούς οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Έτσι προκύπτει η ανάγκη για χαλάρωση των κριτήριών αυτών. Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει η ασαφής λογική. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί και θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο η ασαφής λογική μπορεί να ενσωματωθεί στις παραδοσιακές μεθόδους δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτή τη μελέτη μπορούν να βοηθήσουν στη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, όσον αφορά την επιρροή συγκεκριμένων παραμέτρων στην αποτελεσματικότητα του ελέγχου αποδοχής, αλλά και την πρακτική χρήση της ασαφούς λογικής στα παραδοσιακά δειγματοληπτικά σχέδια.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 24/08/2020

Ώρα: 10:00

 

Χώρος Εξέτασης

Σύνδεσμος παρακολούθησης παρουσίασης: https://join.skype.com/oDhI9clOgMlU

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012