Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Αυγ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ευθύμιου Πολυτίδη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα28/08/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΥΤΙΔΗΣ

Αριθμός Μητρώου:2014010005

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  « ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ»

Τίτλος στα Αγγλικά : « SPORT MARKETING IN AMATEUR SPORTS CLUBS.A CASE STUDY»

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΜΠΟΣ

Πρώτο Μέλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ

Δεύτερο Μέλος: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα μελέτη αφορούσε  στη διερεύνηση του κατά πόσο είναι εφικτό να αναπτυχθεί αθλητικό μάρκετινγκ σε ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία (μελέτη περίπτωσης αναφορικά με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων -ΕΠΣΧ-) με όρους και πλαίσιο επιστημονικής αναζήτησης, καθώς και στη διερεύνηση του κατά πόσο είναι εφικτό το αθλητικό μάρκετινγκ να συνεισφέρει στην επιβίωση των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων.

Οι ερευνητικοί στόχοι επιτεύχθηκαν μέσω:

i) εννοιολογικής προσέγγισης του αθλητικού μάρκετινγκ, της αθλητικής χορηγίας, της αθλητικής βιομηχανίας και της διασύνδεσης της αθλητικής βιομηχανίας με τα ΜΜΕ.  Με αναφορές και αξιοποίηση ορισμών που αφορούν περαιτέρω στο λειτουργικό, σχεδιαστικό και στρατηγικό μέρος, χαρτογραφήθηκε η προαναφερόμενη περιοχή  από την οποία αντλήθηκε το αντικείμενο  της  μελέτης.

ii)της καταγραφής α)της  υφιστάμενης κατάσταση στους κόλπους των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων της ΕΠΣΧ αναφορικά με το αθλητικό μάρκετινγκ, καθώς και στους κόλπους των τοπικών επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής των Χανίων β)των  απόψεων, θέσεων, οπτικών και προσδοκιών των Διοικήσεων της ΕΠΣΧ επί του θέματος αυτού και των τοπικών επιχειρήσεων της προαναφερόμενης περιοχής επί του ιδίου θέματος.

Εντέλει αναδείχθηκαν α)το αντικείμενο διαπραγμάτευσης των δύο εμπλεκόμενων μερών της παρούσας μελέτης περίπτωσης (αθλητικά σωματεία με τοπικές επιχειρήσεις) και πώς αυτά  μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σχέδιο αθλητικού μάρκετινγκ μιας ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, β)προτάσεις ως προς την ανάπτυξη αθλητικού μάρκετινγκ σε ερασιτεχνικά σωματεία ποδοσφαίρου. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:           This study concerned the researching of whether it is possible to develop sports marketing in not a professional football clubs (case study concerning the Union of Football Associations of Chania -UFACH-) in terms and framework of scientific research, as well as the researching of whether it is possible for sports marketing to contribute to the survival of not a professional football clubs.

The research objectives were achieved through:

(i) a conceptual approach to sports marketing, sports sponsorship, the sports industry and the interconnection of the sports industry with media.  With references and exploitation of definitions that relate further to the functional, design and strategic part, the above mentioned  area from which the subject of the study was drawn, was mapped.

(ii)recording (a)the current situation within the not a professional football clubs of the UFACH with regard to sports marketing, as well as within the local enterprises of the wider region of Chania (b)the views, positions, optics and expectations of the Administrations of the UFACH on this matter and of the local enterprises of the above mentioned region on the same subject.

Finally, the two parties involved in this case study (sports clubs with local businesses) have been negotiated and  how they can  be integrated  into a sports marketing plan of an not professional  football team, (b)proposals for the development of sports marketing in not professional football clubs.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  28/08/20

Ώρα: 11:00 π.μ

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/96995881045?pwd=REV1dWgxRmVmWG9vZUNBRXB2Q0thdz09

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012