05
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μαχλή Ιωάννη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα05/10/2020 09:00 - 09:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Μαχλής Ιωάννης

Αριθμός Μητρώου: 2013010033

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Δυνάμεις χαρακτήρα και συμπεριφορές εργαζομένων: Ο ρόλος της ηθικής ηγεσίας.

Τίτλος στα Αγγλικά: Character strengths and employees’ behavior: The role of ethical leadership.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης

Πρώτο Μέλος (Συνεπιβλέπουσα): Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

Δεύτερο Μέλος: Καθηγητής Γεώργιος Σταυρουλάκης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των δυνάμεων του χαρακτήρα του εργαζόμενου στην φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά στην εργασία και ο ρόλος της παρουσίας ενός ηθικού ηγέτη. Οι δυνάμεις του χαρακτήρα (character strengths) αποτελούν χαρακτηριστικά του ατόμου, τα οποία συνεισφέρουν τόσο στην άνθηση και ανάπτυξη του ατόμου, όσο και στην ενίσχυση της ψυχολογικής ανθεκτικότητας του. Περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως η αυτοπειθαρχία, η σύνεση, η ταπεινοφροσύνη, η δικαιοσύνη, η ομαδικότητα, η κοινωνική νοημοσύνη, ο ενθουσιασμός, η ειλικρίνεια, η επιμονή, η αγάπη για μάθηση, η κριτική ικανότητα, η περιέργεια και η δημιουργικότητα. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι δυνάμεις του χαρακτήρα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή, επηρεάζοντας την παραγωγικότητα και καλή διάθεση σε ένα χώρο εργασίας. Θέλουμε να εξετάσουμε κατά πόσον αυτές και ποιες από αυτές τις δυνάμεις επηρεάζουν τις φιλότιμες εργασιακές συμπεριφορές όπως για παράδειγμα, την βοήθεια των συναδέλφων όταν αυξάνεται ο φόρτος εργασίας τους ή την απουσία από την δουλειά μόνο όταν είναι απαραίτητο. Επίσης περιμένουμε η παρουσία ενός προϊσταμένου, ο οποίος είναι ηθικός, να έχει αντίκτυπο στην μελέτη των φιλότιμων εργασιακών συμπεριφορών.

Θα χρησιμοποιήσουμε δομημένο ερωτηματολόγιο για τη συλλογή δεδομένων από εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έπειτα, με την χρήση  του IBM SPSS θα αναλύσουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει με τις μεθόδους των δέντρων αποφάσεων, της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης, ανάλυσης αξιοπιστίας και τέλος, τη μέθοδο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα της κάθε μεθόδου θα μας βοηθήσουν στο να συμπεράνουμε το ζητούμενο της έρευνάς μας που είναι οι σχέσεις μεταξύ των δυνάμεων του χαρακτήρα, της ηθικής ηγεσίας και των φιλότιμων εργασιακών συμπεριφορών.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             5/10/2020

Ώρα:       9:00 AM Athens

 

​​​​​​​Αίθουσα Εξέτασης

Αίθουσα:              

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη:

Skype for Business
https://meet.lync.com/office365.tuc.gr/mariab/R4O0XYHM

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012