06
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μαρίας Σίμου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα06/10/2020 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Μαρία Σίμου

Αριθμός Μητρώου:              2014010119

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Μελέτη ικανοποίησης πελατών με τη μέθοδο Electre Tri: Η περίπτωση των έξυπνων τηλεφώνων

Τίτλος στα Αγγλικά: Customer satisfaction study with the Electre Tri method: The case of smartphones

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Γρηγορούδης Ευάγγελος

Πρώτο Μέλος: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Δεύτερο Μέλος: Δούμπος Μιχαήλ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη διεξαγωγή μιας έρευνας ικανοποίησης πελατών με θέμα τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Η μελέτη ικανοποίησης πελατών αποτελεί ένα βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την γνώση των δυνατοτήτων και των επιδόσεων μιας επιχείρησης. Η έρευνα θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια της μεθόδου Electre Tri για τον προσδιορισμό του επιπέδου ικανοποίησης. Η μέθοδος Electre Tri χρησιμοποιείται σε προβλήματα ταξινόμησης όπου οι εναλλακτικές αντιστοιχίζονται σε προκαθορισμένες ομάδες/κατηγορίες ανάλογα με τη κριτήρια τους. Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή σ αυτήν την εργασία πραγματοποιείται σε κλάσεις ικανοποίησης μέσα από το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει το προϊόν. Για τη συλλογή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση της μελέτης, θα σταλεί ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο σε καταναλωτές σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα. Εφόσον ληφθούν οι πληροφορίες που έχουν οριστεί ως χρήσιμες, γίνεται ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και σκοπός είναι να εξαλειφθούν τα στοιχεία που κρίνονται ως ακατάλληλα για το δείγμα. Στη συνέχεια, καθορίζονται οι κλάσεις ισοδυναμίας μαζί με τα όρια τους καθώς και τα όρια προτίμησης και αδιαφορίας. Τέλος, θα γίνει μια σύγκριση των αποτελεσμάτων της μεθόδου Electre Tri με άλλες μεθόδου με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για πιθανές βελτιώσεις τους προϊόντος.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The present diploma thesis is referred to the conduct of a customer satisfaction study on smartphones. Customer satisfaction can be a very effective advantage in the market because it includes the knowledge of the skills and the performance of a company. This study occurs with the help of the Electre Tri method for the better outcome of the satisfaction level. This method is used for classification problems where alternatives are put in pre-existing categories depending on their criteria. More specifically, the classification of this study is on satisfaction classes according to the amount of services that the product provides. For the collection of the information needed for the study, a questionnaire is distributed to customers about their smartphones. When the information is taken, there is a statistical analysis for the elimination of the inappropriate elements for the sample. In addition, there is a determination of categories and their boundaries as well as a setting of preference and indifference thresholds. Finally, the Electre Tri method is compared to other methods for safer conclusions and for possible enhancement suggestions.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 6/10/2020

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://join.skype.com/n9blS86nmG7u

Κτίριο:    Ηλεκτρονικά μέσω Skype

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012