07
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κουβαράς Κωνσταντίνος, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα07/10/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Συμβολή της μεθόδου επαγόμενης πόλωσης στον χαρακτηρισμό εδαφών στην περιοχή της Αγιάς Χανίων

Συμβουλευτική επιτροπή:
Βαφείδης Αντώνιος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ (Επιβλέπων)
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Στειακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής της επαγόμενης πόλωσης στον χαρακτηρισμό των εδαφών στην Αγιά Χανίων και στις γύρω περιοχές. Χρησιμοποιήθηκαν η μέθοδος της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, η μέθοδος της επαγόμενης πόλωσης για την απεικόνιση αργιλικών σχηματισμών. Συγκεντρώθηκαν γεωφυσικές μετρήσεις από εικοσιμία θέσεις, στις οποίες έγινε επιπρόσθετα δειγματοληψία που σκοπό είχε τον υπολογισμό της υγρασίας των εδαφικών δειγμάτων, καθώς επίσης έγινε και μέτρηση θερμοκρασίας συναρτήσει του βάθους. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επεξεργασία με το λογισμικό Res2dinv και ερμηνεία των δεδομένων της ηλεκτρικής τομογραφίας. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρικής τομογραφίας συνδυάστηκαν με τα δεδομένα της υγρασίας και της θερμοκρασίας. Με βάση τα παραπάνω, από τις τιμές της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης και της κανονικής φορτιστικότητας εντοπίστηκαν ζώνες με αργιλικούς σχηματισμούς σε εφτά θέσεις. Σε οκτώ θέσεις παρατηρείται μειωμένη υγρασία αλλά οι τιμές της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης και της κανονικής φορτιστικότητας υποδεικνύουν ζώνες αργιλικών σχηματισμών. Τέλος υπάρχουν δύο θέσεις χωρίς δεδομένα υγρασίας και θερμοκρασίας αλλά οι τιμές της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης και της κανονικής φορτιστικότητας επίσης υποδεικνύουν ύπαρξη αργιλικών σχηματισμών. Άρα η γεωφυσική μέθοδος επαγόμενης πόλωσης συμβάλλει στον χαρακτηρισμό των εδαφών απεικονίζοντας ζώνες με αργιλικούς σχηματισμούς.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012