05
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Στασινού Απόστολου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα05/10/2020 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

θέμα
Φωτοβολταϊκός Μετατροπέας DC/AC για την Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών σε Ηλεκτρικά Δίκτυα
Photovoltaic DC/AC Power Converter for the Provision of Ancillary Services in Electric Grids

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (Επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος
Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος

Περίληψη
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή μεθόδων για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο ηλεκτρικό δίκτυο από μονοφασικό φωτοβολταϊκό αντιστροφέα DC-AC. Μέσω του φωτοβολταϊκού αντιστροφέα DC-AC, δίνεται η ικανότητα στο φωτοβολταϊκό σύστημα μιας οικίας να προσφέρει υπηρεσίες έγχυσης αέργου ισχύος και απόσβεσης αρμονικών συνιστωσών του ρεύματος στο ηλεκτρικό δίκτυο. Υλοποιήθηκε και προσομοιώθηκε το μοντέλο του φωτοβολταϊκού συστήματος στο λογισμικό Simulink του Matlab ώστε να μελετηθεί η ικανότητα του φωτοβολταϊκού αντιστροφέα DC-AC να παρέχει επικουρικές υπηρεσίες στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στην υλοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος χρησιμοποιηθήκαν δύο μέθοδοι για τη μέγιστη απόδοση ισχύος της φωτοβολταϊκής συστοιχίας: η μέθοδος P&O MPPT για την περίπτωση ομοιόμορφης προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και η μέθοδος PSO MPPT για την περίπτωση μερικής σκίασης. Επιπλέον για τον έλεγχο του φωτοβολταϊκού αντιστροφέα DC-AC και την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών στο ηλεκτρικό δίκτυο έγινε χρήση της στρατηγική ελέγχου του τετραγώνου της τάσης DC-link. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων έδειξαν ότι οι επικουρικές υπηρεσίες μπορούν να συμβάλλουν στην ευστάθεια του ηλεκτρικού δικτύου, στη βελτίωση της ποιότητας ισχύος που παρέχει το ηλεκτρικό δίκτυο και στη μείωση των απωλειών ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου.
 

Meeting ID: 870 5690 0814
Password: 329583

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012