07
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Νύκταρη Νικηφόρου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/10/2020 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Νύκταρης Νικηφόρος

Τίτλος: Εικ(αστικές) αφηγήσεις επί των τειχών. Χώροι διδασκαλίας των Καλών Τεχνών στις νότιες παρυφές της παλιάς πόλης του Ηρακλείου (προμαχώνας Μαρτινέγκο –πύλη Βηθλεέμ).
Title:Visual(Urban) narratives on the walls. Educational spaces of Fine Arts in the southern suburbs of the old town of Heraklion (Martinego bastion–Bethleem gate).             

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, 13.00 μ.μ.

Μέσω τηλεδιάσκεψης

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής: Νικόλαος Σκουτέλης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξιος Τζομπανάκης 
Αναπληρωτής Καθηγητής: Δημήτριος Ανδρεαδάκης 

Περίληψη

   Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί μέσω της ένταξης μιας Σχολής Καλών Τεχνών στις νότιες παρυφές της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, παράλληλα να επιλύσει ζητήματα ευρύτερων συνδέσεων και μεταβάσεων μεταξύ των εντός και εκτός των τειχών τμημάτων της πόλης, μεταξύ ισόγειας κινητικότητας και κίνησης στα ισόπεδα τμήματα των τειχών και της βαθειάς τάφρου. Ακόμα, να αναδείξει ίχνη και αποσπάσματα, κυρίως της ενετικής οχύρωσης, σε ένα ενιαίο, αναγνώσιμο σύνολο με έναν χαρακτήρα πάντα σχετικό και συσχετιζόμενο με την εικαστική και μουσική παρουσία της Σχολής.
   Σε μια πρώτη ανάλυση, εστιάζουμε σε τρία σημεία όπου η διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων έχει προκαλέσει ρήγματα και ασυνέχειες στα τείχη. Εκεί, από τις αρχές του 20ου αιώνα, πραγματοποιούνται γεφυρώσεις, ως πράξεις αποκατάστασης, με διαφορετικό ύφος και συσχετισμό με το σώμα των τειχών κάθε φορά. Η γεφύρωση, στο ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ προμαχώνων Μαρτινέγκο και Βηθλεέμ, θα αποτελέσει κύρια αφορμή προβληματισμού. Η νεωτερική αυτή πύλη θα είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς της περιοχής μελέτης η οποία διαιρείται σε τρείς ενότητες, της ενετικής οχύρωσης, του εντός και του εκτός των τειχών τμήματος της πόλης.        
   Ως κύρια σημεία επέμβασης  επιλέγονται, έπειτα από την αστική ανάλυση, ένα πλάτωμα εκτός της περιοχής των τειχών εφαπτόμενο στο όριο της τάφρου (contrascarpa), η νεωτερική πύλη  και το πάρκο αναγεννήσεως  εντός των τειχών, εφαπτόμενο στο όριο του πρανούς του επιπρομαχώνα Μαρτινέγκο. Εκεί εντάσσονται η Βιβλιοθήκη, το τμήμα Εικαστικών (ζωγραφική και γλυπτική) και το τμήμα Μουσικής αντίστοιχα. Παράλληλα, ένα σύνολο πεζοδρομήσεων και  διευθετήσεων των ελεύθερων χώρων, σε συνδυασμό με το Πολιτιστικό Κέντρο, διαμορφώνουν ένα αναβαθμισμένο πολιτιστικό δίκτυο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012