07
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Σαλαλίδου Αναστασίας και κ. Αποστολή Χριστίνας - Στυλιανής - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/10/2020 12:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Αποστολή Χριστίνα Στυλιανή, Σαλαλίδου Αναστασία
 

Τίτλος: Sü ile çare. Υδροθεραπευτήριο και ξενοδοχειακή μονάδα στην ιαματική πηγή Ευθαλούς Λέσβου
 Title: Healing Waters. Hydrotherapy center and hotel complex around the thermal spring of Euthalou, Lesvos

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου , 12.00 μ.μ.
Μέσω τηλεδιάσκεψης


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής: Τσακαλάκης Δημήτριος
Επίκουρη Καθηγήτρια: Καραμανέα Παναγιώτα 
Καθηγητής: Παρθένιος Παναγιώτης


Περίληψη


Το κέντρο θερμαλισμού επικάθεται στη βραχώδη πλαγιά, στη βάση της οποίας βρίσκεται η ιαματική πηγή της Ευθαλούς και η ομώνυμη παραλία. Βασική αρχιτεκτονική πρόθεση είναι η ένωση βουνού και θάλασσας για την ενίσχυση της φυσικής θέσης της πηγής στην περιοχή. Πηγή έμπνευσης αποτελεί η τοπική μέθοδος διαχείρισης απότομων πλαγιών των αγροτών της Λέσβου, τα σέτια - αναβαθμοί. Το συγκρότημα αποτελείται από λουτρά σε ένα σύστημα εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας και χρήσεων που τα συνοδεύουν, γύρω από την ιαματική πηγή και πάνω στην παραλία. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα, ιδιωτικά καταλύματα σε διάταξη ‘χωριού’ που αναρριχώνται στην πλαγιά και οργανώνονται σε επίπεδα, συμπληρώνει και υποστηρίζει τις προαναφερθείσες λειτουργίες. Οι βασικοί κυβικοί όγκοι των κτηρίων με τους σφηνοειδής ενδιάμεσους χώρους τοποθετούνται ακολουθώντας το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, ενώ με τα μεγάλα ανοίγματα που έχουν θέα προς τη θάλασσα και την άμεση επαφή με τον βράχο επιτυγχάνουν την ένωση των δύο φυσικών στοιχείων και στο εσωτερικό τους. Η κίνηση, εντός και εκτός των κτηρίων, προσομοιάζει τη ροή του νερού προς τη θάλασσα, που ξεπερνά τα φυσικά εμπόδια ή παροδικά λιμνάζει, σχηματίζοντας οργανικές διαδρομές και ακανόνιστα δέλτα. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012