07
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Λάππα Διονυσίας - Στυλιανής - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/10/2020 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Λάππα Διονυσία Στυλιανή


Τίτλος: Συνομιλώντας με τις συνέχειες και τις ασυνέχειες της κρητικής υπαίθρου. 
Τοπιακές επεμβάσεις και δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και Προώθησης της Παραδοσιακής Υφαντικής Τέχνης στον Τζιβαρά.
Title:Conversing with the continuities and discontinuities of the Cretan outskirts.
Landscape interventions and establishment of an Education Center for promoting the Traditional Textile Art in Tzivaras.

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 14.00 μ.μ

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος Καθηγητής: Αλέξανδρος Βαζάκας (επιβλέπων)
Καθηγητής: Νικόλαος Σκουτέλης
Επίκουρη Καθηγήτρια: Παναγιώτα Καραμανέα  


Περίληψη

 Η παρούσα διπλωματική εργασία λαμβάνει χώρα στον οικισμό Τζιβαρά, ο οποίος βρίσκεται στον Αποκορώνα Χανίων, σε υψόμετρο 100 - 120 μέτρα. Ο οικισμός διαμορφώνεται σύμφωνα με το φυσικό ανάγλυφο, με θέαση βόρεια προς τη θάλασσα ενώ νότια περικλείεται από τρείς λόφους, ένα φυσικό τείχος το οποίο συνθέτει την ευρύτερη αντιληπτική ενότητα του Τζιβαρά. Σκοπός της εργασίας είναι η αναζωογόνηση ενός οικισμού της κρητικής υπαίθρου μέσω της δημιουργίας δομών, οι οποίες θα λειτουργούν όλο το χρόνο.
 Αξιόλογα χαρακτηριστικά του οικιστικού πλέγματος αποτελούν η οχυρωματική διάταξη και η παρακείμενη αφετηρία μιας κυκλικής φυσιολατρικής διαδρομής. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο οικισμός σχετίζεται με την έλλειψη χρήσεων άρα και χρηστών. Επιπροσθέτως η τουριστική δραστηριότητα (οικοδόμηση εξοχικών κατοικιών (villas) περιφερειακά του οικισμού) συντελεί στην αλλοίωση τόσο της ταυτότητάς του όσο και του τοπίου. 
 Με βασικό εργαλείο ανάλυσης την επιτόπια έρευνα, προτείνονται δύο παρεμβάσεις, μια τοπιακή και μια κτιριακή. Η τοπιακή επέμβαση επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση οικισμού-μονοπατιού ενεργοποιώντας περιφερειακά σημεία του. Η δεύτερη επέμβαση αφορά τη δημιουργία ενός κτιρίου με στόχο  τόσο τη προσέλκυση νέων χρηστών όσο και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της ταυτότητας του τόπου. Η πρόταση συνδέει τις λειτουργίες του πολιτισμού και της εκπαίδευσης με τη ίδρυση μιας σχολής εκμάθησης της παραδοσιακής κρητικής τέχνης της δαντέλας (κοπανέλι).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012